Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nhocnhodangyeu_timanh98
#507462 Nếu bạn nào khi cài driver mà gặp lỗi "this graphics driver could not find compatible graphics hardware".

các bạn có thể khắc phục bằng cách:

R_Click vào My Computer-->Manage-->Device Manager--->chọn card VGA của bạn--> chon properties--> chọn update driver---> chọn mục càifrom alist ỏ specific location(Advance) và Brow tới thư mục chứa driver mà bạn vừa tải về và ok để cài nó! chúc các ban thành công!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement