Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By qht_148
#506854 Máy mình vừa đóng băng bây giờ gỡ ra cài chương trình, khởi động lại máy biểu tượng con gấu vừa có dấu x nhấp nhái nhưng cài chương trình vô khởi động lại vẫn bị mất tương tự như chưa gỡ băng ra vậy. Thấy dậy mình dùng file cài để uninstall nó khởi động lại vẫn còn y nguyên, có ai bị dậy không giúp với thanks, đừng có kêu cài lại máy nha!
By lucbinhtim_20888
#506858 Bạn muốn gỡ deepfreeze thì phải dùng chính file cài đặt của nó thì mới gỡ ra được; ngược lại quá trình cài đó, chỉ chuyện nháy kép vào file cài đặt và chọn uninstal là gỡ bỏ hoàn toàn được deepfreeze thôi. gỡ bằng các trình khác không thể loại bỏ hoàn toàn được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement