Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thanhtrung_dng
#506785 Trình duyệt IE nhà mình từ khi cài lại Win7 thì không vào dc mạng không biết tại sao nữa. Dùng firefox và Google Chrome thì vẫn vào bt.

Lúc mở ra thì nó hiện như hình bên dưới ấn vào cả 2 cái trong bảng thì vẫn không dc. Bạn nào biết giúp mình với.
By quyen_anh
By Stanhop
#506808 Mở IE --> Tools (Alt+X) --> Internet Options

Advanced --> Reset... --> OK --> Apply --> OK
By gvr_vergil
#506832 Mình dùng ie để xem đế chế trên gametv . Nó bắt buộc phải dùng ie mới xem dc.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement