Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lynk_chick1501
#504139 Sau khi e update splash lên 1.13.0.0 thì key không còn dùng được nữa. Nó báo là :"your serial number is blacklisted". Cố tìm lấy 1 cái key nhưng chẳng thể nào mà tìm thấy cái key khác ngoài key "w#KyL-yjhSq-OOF50-orB11-f3vEB-yhSjj" cả. Bác nào có hay tìm được serial number của SPLASH 1.13.0.0 thì gửi cho e vs nhé. Tk các bạn trước.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Ryton
By thankyou010587
#504146 e tìm được cả key :"man8V-Mb#gl-q8lHe-iab1i-YUvcf-MzoFJ" mà cũng không được

Có ai chỉ zùm e vs.
Kết nối đề xuất: