Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By edwin_nguyen
#503437 XnView v1.95

Chương trình này duyệt ảnh và xóa mắt đỏ cho ảnh rất mạnh, dễ sử dụng hơn bất cứ chương trình nào, mà hiệu quả. Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Irvin
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement