Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Baothghalach
#503420 e vừa xem bíết bao nhiêu là web vs blog rồi nhũng thủ thuật tang9 tốc IDM nhưng vẫn dvậy ( có lúc thì còn chậm hơn lúc làm mấy cái thủ thuật đó nũa )lúc trứoc nó chạy đến 600kb/sec nua nhung giờ nó dvậy đó
By Liwanu
#503424 tăng tốc IDM có 1 cách duy nhất đó là gọi điện cho tổng đài xin lắp cáp quang, và thế là bạn vừa nâng cấp được IDM.
By kem_ftu
#503429 IDM mà đòi nâng cấp gì nữa...Chỉ có 1 số kinh nghiệm khi dùng thôi...Mình thì thế này..Vào Connection chỉnh mặc định từ 8 còn 4 hay 2 thôi...Down xong nối File nhanh lắm, không gây lag máy, thậm chí kéo phim tầm 15 GB mà chia 16 khi nối file có khi cả tiếng chưa xong..Máy thì lag vật vã...Mà so sánh thời (gian) gian Down khi chia 16 và chia 4 hay 2 không có gì khác nhau nhiều,..Down chia 4 hay 2 khi down xong chỉ cần chưa đầy 2 phút là nối File xong
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement