Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By binhcong_bc
#503410 Gần đây không hiểu sao Google Translate trên máy của mình không dịch được. Cứ báo lỗi:
ERROR:

Microsoft Translator is over the quota. Try again later or switch to Google Translate.


Mình cài bản mới vào thì dịch được khoảng 5' rồi lại bị như vậy.

Xin hỏi cách khắc phục?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement