Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Ossie
#499409 tình hình là mink mới mua kái đĩa multiboot...mink không thể nào tìm dc phần ghost norton

khi vao phân backup tool thì chằng có kái j quen cả..mong tất cả người giúp đỡ.

mjnk gà ^^

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By huycoi204yb
By katcat_vn1986
#499444 hok co ghót norton ak..the lam ntn mới ghost dc hả bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement