Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By phmc150809
#498941 mình quay lại 1 video bằng action 1.3, đuôi của nó là *.fic

có ai biết cách đổi đuôi này sang mp4 hay avi hông giúp mình với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement