Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By kimhisu12
#493861 NGÀY 30.6.2011:

4.PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 31 ĐẾN 40

<img src=http://utbinh.com/4/30062011/PHOTOSHOPCANBANTU1DEN40AA.jpg>

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 40.doc (10,17 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 40.pdf (4,50 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 40.htm:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Links Photoshop Căn Bản từ 31 đến 40:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Học Photoshop bằng Video của Ngô Toàn Thắng:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! THANG.doc

Học Photoshop bằng Video của Hoàng Khiên:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 10 (9,31 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ 11 ĐẾN 20 (10,07 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ 21 ĐẾN 30 (8,29 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 31 ĐẾN 40 (13,32 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 40 (39,19 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 31 ĐẾN 40:

1.CHỌN BẰNG CÔNG CỤ MAGIC WAND

2. CHỌN BẰNG CÔNG CỤ LASSO

3.BIẾN ĐỔI VÙNG CHỌN

4.CHỌN BẰNG CÔNG CỤ MANGETIC LASSO

5.SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC CÔNG CỤ CHỌN

6.CẮT XÉN ẢNH THÀNH PHẨM

7.CẮT XÉN ẢNH THÀNH PHẨM

8.TÌM HIỂU THANH TÙY CHỌN CỦA CÁC CÔNG CỤ

9.THANH TÙY CHỌN CỦA CÔNG CỤ MAGNETIC LASSO

10.THANH TÙY CHỌN CỦA CÔNG CỤ MAGIC WAND

Links Bài viết này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Links UTBINH ngày 30.6.2011 (15,33 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sưu Tầm 30.6.2011 (6,54 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tuần Báo` Tin Học 19 (989 KB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By sad_boy8x
By thanhtan19812001
#493900 NGÀY 19.8.2011:

43.LỆNH FREE TRANSFORM TRONG PHOTOSHOP CS5.

<img src=http://utbinh.com/1/PSCS5TU41DEN45.jpg>

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link dowload bài này tại: htpp;//tinyurl.com/utbinh502

Link download ảnh thực tập tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link download bài viết từ 41 đến 45 tại: htpp;//tinyurl.com/utbinh503

hoặc Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 30 (30,85MB): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 31 ĐẾN 40 (13,32 MB): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hoặc
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

LINKS ÚT BỈNH NGÀY 19.8.2011http://tinyurl.com/utbinh504
By tuan_da
#493923 Thank bác utbinh, lúc trước khi mới làm quen với PTS cháu rất KẾT những chỉ dẫn của bác, rất rõ hơn lại dễ hiểu. Mong bác dồi dào sức khỏe và tiếp tục thực hiện thêm những bài chỉ dẫn hữu ích như vậy nữa
By chang_trai_than_thien284
#493931 NGÀY 26.8.2011

50.PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN 50 BÀI

<img src=http://utbinh.com/1/pscs550bai.jpg>

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN 50 BÀI, Út Bỉnh biên soạn và sưu tầm (Từ 1 đến 50)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! hay Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN 5 BÀI, Út Bỉnh biên soạn và sưu tầm (Từ 46 đến 50)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ACTIONS TRONG PHOTOSHOP 19 BÀI
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

LINKS ÚT BỈNH 28.6.2011
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By tieutuxx
#493935 NGÀY 25.11.2011:

76.PHOTOSHOP CS5 76 Căn Bản Bài Viết của Út Bỉnh

<img src=http://utbinh.com/1/PHOTOSHOPCS575BAIVIET.jpg>

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

75 Bài viết của Út Bỉnh Photoshop CS5 (178,43 MB): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

71.Tô vẽ và chỉnh sửa trong Photoshop CS5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

72.Brush trong Photoshop: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

73.Tìm hiểu Adobbe PHOTOSHOP: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

74.Tạo Khung Hình trong Photoshop: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

75.Tạo phim hoạt hình: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

76.Tạo các cọ vẽ trong Photoshop: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sổ Tay Photoshop 2008 (80,12 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sổ tay Photoshop 2009:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giáo Trình Photoshop CS8 (3,82 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Sổ Tay Photoshop CS3 (52,56 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giáo Trình Photoshop 7.0 (8,73 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Photoshop của LuongBaby (10,26 MB): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Photoshop của Nguyên Nhã (46,35 MB): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Actions trong Photoshop 18 bài (18 MB):Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Plug Ins 1.200 Plug Ins Photoshop CS3 (10,85 MB):
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Links Út Bỉnh 25.11.2011: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement