Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thoconhuynhngoctho
#493066 Em có thắc mắc như vầy: em dùng IDM để download một thứ gì đó về máy (phim, phần mềm.....) mà trong quá trình download về em không muốn download nữa và em dừng nó lại (chẳng hạn như download được 50% thì dừng lại). Vậy thì dung lượng của 50% vừa down được nó nằm ở đâu. Sẽ bị xóa đi hay vẫn chiếm dung lượng ổ cứng mặc dù mình không thấy nó.
By b0y_b4n0_o
#493075 nó vẫn nằm trên ổ cứng đó bạn, mặc định thì nó nằm ở


C:\Users\(tên máy bạn)\Appdata\Roaming\IDM
By eugenie_1304
#493076 autoquit nó vẫn nằm trên ổ cứng đó bạn, mặc định thì nó nằm ở


C:\Users\(tên máy bạn)\Appdata\Roaming\IDM Tuyệt văn vời luôn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement