Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By lucifer.ginta
#492235 các bạn nếu cần mình sẽ post bài. Vì viết mất nhiều thời (gian) gian mà không ai cần thì phí công quá.


demo: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By baocongmoccong
Kết nối đề xuất: