Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Andrew
#492121 Mình đang cần chương trình phần mềm (portable càng tốt) hay dịch vụ trực tuyến có khả năng nối 2 ảnh đặt cạnh với nhau. Ví dụ: để so sánh hình ảnh trạng thái lúc đầu và lúc sau vậy.


Mong các bạn giúp đỡ.
By bum_bu0n.b4dkny
Kết nối đề xuất: