Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By vipboy_namngoc
#490724 Em đang dùng PROSHOW PRODUCE 4.5.2929 em dựng ảnh hết cả rồi nhưng khi xuất ra thì không xem được, em xuất như thế này: Publish Your Show -> hộp thoại Create Output-> For Computer -> Video File -> Tyte e chọn Custom -> Format em chọn Window Media, Réolution e chọn 1024x900 -> Create

rồi khi ấy xong em mở xem không được

---------- Bài thêm lúc 14:55 ---------- Bài trước là lúc 14:50 ----------

up top....... ....... mấy anh giúp em với

---------- Bài thêm lúc 15:40 ---------- Bài trước là lúc 14:55 ----------

up top .......................

---------- Bài thêm lúc 16:23 ---------- Bài trước là lúc 15:40 ----------

giúp em với ..................

---------- Bài thêm lúc 17:27 ---------- Bài trước là lúc 16:23 ----------

sao không ai vào trả lời vậy
By chimcucku7
#490747

Publish Your Show -> hộp thoại Create Output-> For Computer -> Video File -> Tyte e chọn Custom -> Format em chọn Window Media, Réolution e chọn 1024x900 -> Create

cậu không nên xuất ra file như vậy, chất lượng hình ảnh sẽ rất kém.

bạn nên xuất Video như mình nhé. :


Publish Your Show -> hộp thoại Create Output-> For Web -> Youtube -> Quality bạn tự chọn chất lượng. -> Save Video to my computer.

Xuất kiểu này file vừa nét lại ít tốn dung lượng.
By Brainerd
#490748 Tom Ace cậu không nên xuất ra file như vậy, chất lượng hình ảnh sẽ rất kém.

bạn nên xuất Video như mình nhé. :


Publish Your Show -> hộp thoại Create Output-> For Web -> Youtube -> Quality bạn tự chọn chất lượng. -> Save Video to my computer.

Xuất kiểu này file vừa nét lại ít tốn dung lượng. thank bạn để mình thử xem...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement