Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yenkute59
#489071 mình lập pass cho ổ D, nhưng sau đó mở ổ D thì nó hiện thông báo " this file does not have a program associated with it for performing this action. please càia program or, if one is already installed, create an association in the Default program control panel" dich trên google la: tập tin này không có một chương trình liên kết với nó để thực hiện hành động này.hãy cài đặt một chương trình hay, nếu vừa được cài đặt, tạo ra một liên kết trong bảng điều khiển chương trình mặc định.

có ai biết trường hợp này k, giúp mình với. máy mình dung là hp, mình cài windows 8 cónumer preview.
By nguyen200796
#489082 Đây bạn ạ :


- Mở Start Menu, gõ lệnh "regedit"

- Nếu máy bạn có đặt UAC , chọn Yes , nhập pass nếu được yêu cầu

- Bạn tìm khóa sau : HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile

- Bấm chuột phải vào 1 khoảng trống trong khóa Inkfile , chọn New > String Value
- Đánh vào lệnh "IsShortcut" , rồi Enter
- Trong regedit, tìm tới vị trí dưới đây :

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command
- Ở bên phải của "command" , bấm chuột phải vào Dèault , chọn Modify

- Đánh vào trong ô trống dòng sau : %SystemRoot%\system32\CompMgmtLauncher.exe

By Bradig
#489115 lạ quá bạn, mình theo mấy đường dẫn như bạn nói thì trong máy có sẵn hết rồi, như vô inkfile tạo is shortcut thì nó vừa có sẵn is shortcut trong đó rồi,

rồi theo đường dẫn HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command và nhập %SystemRoot%\system32\CompMgmtLauncher.exe thì nó cũng có sẵn giá trị value trong đó rồi, mình cũng làm lại toàn bộ mấy cái đó như bạn nói nhưng vẫn không dc, ổ D vẫn bị khóa. bạn xem lại có cách nào khác không.
By Marvyn
#489116 Bạn download thử file này về xem : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ sao lưu Registry trước khi làm cái này nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement