Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Harland
#488211 - Hệ điều hành được hỗ trợ

+ Windows 7 Ultimate

+ Windows 7 Ultimate E

+ Windows 7 Professional

+ Windows 7 Professional E

+ Windows 7 Home Premium

+ Windows 7 Home Premium E

+ Windows 7 Home Basic

+ Windows 7 Starter

+ Windows 7 Starter E

+ Windows Vista Ultimate

+ Windows Vista Business

+ Windows Vista Business N

+ Windows Vista Home Premium

+ Windows Vista Home Basic

+ Windows Vista Home Basic N

+ Windows Vista Starter

+ Windows Server 2008 Enterprise

+ Windows Server 2008 Foundation

+ Windows Server 2008 Standard

+ Windows Small Business Server 2008

+ Windows Storage Server 2008 Standard

+ Windows Server 2008 R2 Enterprise

+ Windows Server 2008 R2 Foundation

+ Windows Server 2008 R2 Standard

+ Windows Small Business Server 2011 Standard
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement