Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By doanthehiep85
#488181 Máy nhà mình xài mạng của SCTV, có cài đặt đầy đủ Java và flash player ( plugin và activeX ) nhưng bị lỗi không load dc script và flash của một số trang web, ra tiệm thì thấy mấy trang này load bình thường.

Lỗi hiển thịLỗi không hiển thị capcha để loginCho hỏi đây là lỗi gì, có phải do nhà mạng không

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By candy_ctl
#488187 Bạn nhìn xem trang đó đang load kìa. Nếu để load hết mà vẫn bị thì thử chuyển sang 1 trình duyệt khác. Vẫn còn thì phải gọi nhà mạng để hỗ trợ và sửa chữa thôi bạn ạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement