Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngoctrang0108
#487572 e muốn ảnh trong 1 ô hiện ra lần lượt từng cái vs chữ hiện trong suốt video thì phải làm như nào ạ.ai biết chỉ giùm e mới còn gà muốn làm video cho lớp tí.
By dark_street212
#487592 mrpeoy2 e muốn ảnh trong 1 ô hiện ra lần lượt từng cái vs chữ hiện trong suốt video thì phải làm như nào ạ.ai biết chỉ giùm e mới còn gà muốn làm video cho lớp tí. cái này bạn thử down cái style của nó về xem có nhiều cái hay lắm
By namok20042005
#487611 chữ làm riêng nhé thì mới đẹp và siên xuốt video được


còn muốn ảnh hiện ra từng cái thì chon style 1 dùng 1 ảnh thôi .


hoặc bạn không dùng style


chọn ảnh rùi vào phần effec gì đấy mà chỉnh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement