Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By kim_thao124
#487332 Thông thường, khi soạn thảo các công thức toán học trong MS Word, bạn dùng chương trình hỗ trợ kèm theo là MS Equation. Tuy nhiên, nếu chương trình MS Equation trên máy bị trục trặc hay không được cài đặt sẵn sàng mà bạn lại cần soạn thảo gấp một tài liệu có các công thức toán học thì phải làm sao? Thủ thuật sau sẽ giúp bạn…

Nhập công thức toán học bằng mã trường – equation Field:

Trước tiên, bạn cần vào menu Tools > chọn Options và bỏ dấu chọn ở dòng Field codes trên thẻ View.

- Tại vị trí muốn nhập công thức, bạn nhấn Ctrl + F9 để xuất hiện công thức mã Field có dạng { }.

- Nhập vào công thức có cú pháp như sau: {eq \mã tương ứng}. (Lưu ý: Giữa chữ “eq” và dấu “\” có một khoảng trống).

- Bạn nhấn Shift + F9 hay Alt + F9 để hiển thị kết quả.

Sau đây là một số mã được sử dụng để nhập các công thức toán học thông thường:
* Nhập một phân số:
Công thức: {eq \F(tử số, mẫu số)}.

Ví dụ: Khi bạn nhập {eq \F(3x2+7,4x+8). Kết quả sẽ là:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

* Nhập một biểu thức căn:
Công thức: {eq \r(chỉ số bậc căn, biểu thức trong căn)}.

Bạn có thể không cần nhập chỉ số bậc căn nếu đó là căn bậc hai. Bạn cũng có thể nhập một công thức căn có cả phân số bằng cách dùng công thức sau:
{eq \r(chỉ số bậc căn, \F(tử số, mẫu số))}.

Ví dụ: Khi bạn nhập {eq \r(3, 3x2+4)}. Kết quả sẽ là

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Khi bạn nhập {eq \r(3, \F(3x2+7,4x+8))}. Kết quả sẽ là

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
* Nhập một biểu thức tích phân:
Công thức: {eq \i(cận dưới, cận trên, biểu thức)}.

Ví dụ: Khi bạn nhập {eq \i(1, 0, 3x2+7)}. Kết quả sẽ là

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
* Nhập một biểu thức xích ma:
Công thức: {eq \i\su(cận dưới, cận trên, biểu thức)}.

Ví dụ: Khi bạn nhập {eq \i\su(i=1, n, 3i2+7)}. Kết quả sẽ là

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
* Nhập một biểu thức PI:
Công thức: {eq \i\pr(cận dưới, cận trên, biểu thức)}.

Ví dụ: Khi bạn nhập {eq \i\pr(i=1, 5, i3)}. Kết quả sẽ là
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
* Nhập một biểu thức với dấu ngoặc tùy ý:
Công thức: {eq \b\bc\ kiểu dấu ngoặc (biểu thức)}.

Ví dụ: Khi bạn nhập {eq \b\bc\[(3x2+7)}. Kết quả sẽ là

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
* Nhập biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt cú đối:
Công thức: {eq \x\le\ri(biểu thức)}.

Ví dụ: Khi bạn nhập {eq \x\le\ri(3x2+7)}. Kết quả sẽ là

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ngoài một số mã được sử dụng trên đây, nếu muốn bạn có thể tham khảo thêm trong phần Giúp của MS Word với từ khóa là equation field.
By yuna_ichi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement