Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yesterdaylove_quyen
#485566 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


trước hết, cần tải change Mac Address 2.4 portable tại đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


B1 (chú ý: bước này chỉ cần thiết nếu bạn muốn dùng lifetime trial với runasdate hay timestopper còn không thì bắt đầu luôn từ bước 2)

-thoát admuncher khỏi system tray -> chép file license.dat trial của mình: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! vào đường dẫn

*Với XP : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ad Muncher

*Với Vista/7/8 Dev : C:\Program Data\Ad Muncher

B2- mở change mac adress chọn phần change mac adress xuất hiện 1 cửa sổ:


click vào "fill" chọn "Random manufacturer list and random device ID"


tại tab "manufacture" chọn bất kì cái nào trong phần xổ xuống ->ok->thông báo hiện lên chọn ok,


chương trình sẽ reconnect để áp dụng thay đổi

===>thu nhỏ change mac address xuống task bar


- mở admuncher và chọn "start 30 days trial period" -> admuncher có 30 ngày dùng thử mới (có thể update bình thường)


sau khi update:


-cuối cùng mở change mac address lên chọn "reset mac address" để đưa địa chỉ mac về mặc định


bây giờ backup tất cả các file trong đường dẫn trên ra 1 chỗ khác, có thể dùng lifetime trial với runasdate theo cách ở đây: hay hết 30 ngày thì change Mac address lại 1 lần

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: