Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By tvl_87_boy
#485037 Em đang dùng Window Vista nhưng không hiểu vì sao mỗi lần tạo shortcut ra ngoài desktop là nó hiện lên dòng chữ:" WINDOW COULD NOT CREATE THE SHORTCUT. CHECK YOU SEE IF THE DISK IS FULL". Không hiểu vì sao nữa..giúp cho em với..!
By Ponnie_Jinnie
#485050 Check you see if the disk is full

---------- Bài thêm lúc 12:07 ---------- Bài trước là lúc 12:06 ----------

ổ đĩa có đầy không bạn
By thanh.phong82
#485051 Cái này ngày xưa mình dùng Vista cũng bị 1 lần rồi .

Không nhớ làm thế nào nữa .Bạn thử Disable all các Service rồi khởi động lại xem thế nào ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement