Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hoangthuyljnh
#485035 mình vừa sưu tầm dc 1 số key hay serial của 1 số phần mềm thấy hay thì thank nha

#1 DVD Audio Ripper 1.0.33 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: 90C84A01-5A123607-2FA15BF0-A89D9482-B3AD13F5-E5F57562-A7C869E3-A6EF5C57 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

#1 DVD Ripper (SE) 1.3.40 Name: tDS Crew s/n: 30872895-339863D1-F9C7A927-C8363D4E-DB435D1F-84331102-C5445F70-8F9C5436 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

007 MP3 Sound Recorder 1.2 S/N: 56090-546225C16A83 SN: 60C48-E4E225D17A83 SN: 4C3CC-F4C265F12A83 By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1-More PhotoCalendar 1.80 Name: CRUDE S/N: 2509-8079-4200 mail:[email protected] By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1stclass Professional 4000 S/N: 1st4000982940nmw (null)

24x7 Automation Suite 3.4.24 s/n: 07691-5914730-07691 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2Flyer Screensaver Builder Pro 7.4 S/N: cByeigeGobOEPN9m reg no.:006300086440 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3D Canyon Flight Screensaver 2.0 S/N: Name: Karen Buttram S/N: ZNDR-Q5MKVWC2CQA5-MNZX name: teabag master code: CMRX-5EBUYUTQYT4J-SNAA Type in registration. Do NOT copy and paste. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3D Flash Animator 4 Release 5 4 Release 5 S/N: 11718363936 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3D Mark 1.0.2 S/N: 3DM06-EQF5A-HFTZC-EMX03-WVYR7-HSP65 or 3DM06-LUZ4X-6KSDC-Y0XF9-Q27K0-CPVNR (null)

3D MP3 Sound Recorder 3.8.12 Name: Beatrix Kiddo S/N: register with this name:Beatrix Kiddo_1M2 serial:MFJ5RK-S3I97I-AF7KDD-REHKKM-VCIFJW-8QEOF2 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3D MP3 Sound Recorder 3.9 Name: THOR_MESTER_673 S/N: 9KB6PT-OCUUW4-EF4FG9-LLTVC5-4BCIHH-YLJ9PS by____THOR_MESTER Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3DMaek 2006 v 1.0.2 S/N: 3DM06-0FCET-YKWY4-6Y9DE-80HVQ-HLF89 i've got this one from the FFF key. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3DMark06 v. 102 S/N: 3DM06-EQF5A-HFTZC-EMX03-WVYR7-HSP65 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3DMark06 v1.0.2 S/N: 3DM06-B9T6R-R46UX-8E0FV-DWQQ5-0Y4MJ 3DM06-L5T3U-Q2JQ2-N2A2F-4JNUJ-C2CC7 3DM06-KXYE8-WMJYP-RNX5V-23MZD-8SL8M 3DM06-EQF5A-HFTZC-EMX03-WVYR7-HSP65 3DM06-LUZ4X-6KSDC-Y0XF9-Q27K0-CPVNR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3gp converter 2.1.46.609b S/N: IUSGZYO64JCH5YM2BLIABD70-3832-59A7-98FD (null)

3GP to GIF JPEG Converter 1.0 s/n: 3gp20-0927 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

602Print Pack 5.0.05.1114 Name: the unlokcer S/N: CP5CME-STL4YM-999-0X8DZGVFX Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7 Download Services 3.2.5 s/n: 6262-6457-6652-6854-7049-7244 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8signs Firewall Remote Administration Tool 2.3 S/N: 4400-3DXM-29XM-L3PR sn:4467-187M-DR45-R3HE sn:4426-4TB6-3YHR-AFGB By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8Signs Firewall 2.3 S/N: 4452-23CY-LFPY-7X52 sn:4403-1VH2-FXUE-2FD8 sn:4442-56G7-B56L-C8DL By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


A


A1 DVD Audio Ripper 1.1.31 s/n: 0A6C63BD17EF881B4C7D87328E8059EE8557 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

A1 DVD Audio Ripper 1.1.45 s/n: 2A984B44R5D16C0F79I6C630361058421A0E Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

A1 DVD Ripper Professional 1.1.11 Name: BRD Cult s/n: 1EE3A63A966BBA39251CE2111A6BE51A Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

A1Click Ultra PC Cleaner 1.01.27 s/n: notHinGbUtthEbiBlE Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

A1Click Ultra PC Cleaner 1.01.28 s/n: notHinGbUtthEbiBlE Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

abbyy finereader 8.0 8.0 professional edition S/N: FPEF-8000-0000-0000-8564 (null)

Absoft Fortran Pro 9.0.x86 s/n: 777344-GMXS-SSG6-FGFG-GF3G-6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Absolute MP3 Splitter and Converter 2.2.18 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: eh=F3GgZ3EcZZz4KzTz1jz0USbIjXzi3Oa Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Absolute Video Converter 2.5.15 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: Drb35Ek1MpbvJZaynnBaE9191pdS55eJEq Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Absolute Video to Audio Converter 2.6.2 Name: Brainrain s/n: aNnfpufLNggQI1czda Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Absolute Video to Audio Converter 2.6.6 Name: alkavour S/N: AjyXkh5A9fxIRl7iUy By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AC Browser Plus 2.3.6.0 Name: Team EXPLOSiON s/n: ACBR-0C162E27-038F537F-0488-0620 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AC Browser Plus 2.4.1 Name: Team EXPLOSiON s/n: ACBR-10E9218B-056914A2-0488-0608 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Accessory File Viewer 5.0 s/n: 21C53W62 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Accessory Picture Viewer Max 4.0 s/n: 81B32K41 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Accountant Pro 8.7xx Name: any name S/N: F8700-3104436 (null)

ACDSee PRO Photo Manager 8.0.67 S/N: DNNDVH-3348T-35HJV7-3226FGZ By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ace Video Workshop 1.4.39 Name: alkavour S/N: 672A5F30-106C4F1E-C69ADAB8-B2D23B6C-52CEAC7B-26384CE2-0A544DA4-D90673F0 By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AceHTML Pro 6.05.1 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: JNG5-SPPP-MYBT-ECDV Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AceHTML Pro 6.05.2 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: JNG5-SPPP-MYBT-ECDV Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Acme CAD Converter 5.75 S/N: 8RDVLILP4LDVLPF388XIA697N9L92DNELUJ4G0USD5GETFQVXF 1E26BAY1YDRR8 By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Active Desktop Calendar 5.0.050224 s/n: 871194-10510020-890 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Actual Worktime 1.0 Name: NiTROUS s/n: AWT-3WU7W-2P65M-9HL4D Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Actual Worktime 1.1 Name: BLZ-TEAM s/n: AWT-3CJ7P-2V65E-9JR4U Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AdLabPlus 2.71 Name: Administrator Adress: Team TMG s/n: 44013 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Adobe Audition 1.5 S/N: 1137-1412-9673-2576-8300-9286 (null)

Advanced ACT Password Recovery 2.03 S/N: ACTP-36B6-TNNE-TUZX-XASBF-TXRK-QCDEG By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Advanced Archive Password Recovery 3.01.7 S/N: ARCHPR-TBHW5SSMYGQS-3KQ2E6E9CU4S4BMN By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Advanced Instant Messengers Password Recovery 2.90 S/N: MGPR-8HPY-WP3D-MX6F-AWURW-NGNX-BNTSF By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Advanced MP3 WMA Recorder 5.9 Name: BRD s/n: 0B37-187D-6362-1B15 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Advanced Net Monitor for Classroom Pro 2.3.5 Name: TEAM ViRiLiTY S/N: single:73EFG04GE0 site:53R3T55T08 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Advanced Net Monitor for Classroom 4.3.6 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: SN Single: 36IAKABK04 SN Site: 7BN7P12P7B By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Advanced Outlook Express Password Recovery 1.33 S/N: AOLPR-MCARW-56259-HTDNH-25245 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

advanced system optimizer 2 S/N: 0Z15YH-C41M2U-T7GVVG-YCA0PB-6NP01H (null)

Advanced Tetric 5.0 Name: Beatrix Kiddo s/n: ABHNB-VLUWL-N83JE-875RX velowaver.com

Advanced VBA Password Recovery Pro 1.60 S/N: AVPRP-COMM-NCYVD-58735-RYAZX-97856 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Advanced ZIP Password Recovery 4.00.24 S/N: 00003112193920061941FFS2QECMAQQUJWMH By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Adware Agent 4.81 s/n: 10408312 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Agenda Pr900 French 1.87.129.7 Name: BS s/n: VB8100736 mxgs.viirex.com

Ahead Nero 7 Ultra Edition S/N: 1C82-0010-8011-0000-6136-3562-3612 (null)

Ahead Nero Ultra Edition V. 7.0.1.4b S/N: 5C82-0010-8011-0000-9016-5244-5274 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Akram Audio Converter 2.13 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: e91de1b2156316b486fc4d654156313156318f4d41bf Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Alap Imposer Pro 1.1.4 S/N: IPSR114-07979-75653-64681-W (null)

AlgoLab Photo Vector 1.98.53 Name: TEAM HERETiC S/N: 011MU2MASPR7GM4TC0B email:[email protected] By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Algolab Raster to Vector Conversion Toolkit 2.95 Name: TEAM HERETiC S/N: 011MU2MASPR7GM4HTC0B Licenses:1 Email:[email protected] By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Alien Skin Eye Candy for Adobe Photoshop 5.1 s/n: EFJNAMIEEJBJ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

All Video to VCD SVCD DVD Converter 2.1.0 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: bxHxWme+58KAGIPhagomUYLfkSsrnMO4Lk3wlzSbyNv+c5f8gq Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Allok AVI MPEG Converter 1.42 Name: TEAM ViRiLiTY S/N: 7EEDDFF8-BF10F82F-B9BB798C-21FF0F65-15FD80C1-75D9FCE9-85D72CD3-9C3CC844 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Allok AVI MPEG WMV RM to MP3 Converter 1.46 Name: TEAM ViRiLiTY S/N: 9496042E-2D624DD6-3F891F4D-2A85531E-33E5D451-D01B6089-B9888CAF-5E31C588 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Allok AVI to DVD SVCD VCD Converter 1.58 Name: TEAM ViRiLiTY S/N: 8B81429C-2961AB2C-6593C915-32B4F65C-C706C960-72750AD2-23AAABB4-BC1105A7 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Allok WMV to AVI MPEG DVD WMV Converter 1.58 Name: TEAM ViRiLiTY S/N: 2FD08162-C407AA50-08BDC4A8-40A43F1E-45304108-B22AA20B-3D95A4A9-D99729FE By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Alo RM to MP3 Converter 1.13 Name: Brainrain s/n: c5e27526d5d612bb3c2b14615959b91b Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Alpeak CD Anywhere 1.8 S/N: PCD10C91C1ADCEDC5D06 SN: GC1C591F01A3D2B538E8 SN: SCDF3DF848A403238D18 By Alkavour (23/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Always On Time 1.0.1.14 Name: REVENGE CREW S/N: 138943469 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

aMac Address Change 5.0 S/N: 68149572251260 sn:25360726296294 By Alkavour (07/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Amazing Slow Downer 2.73 Name: UnderPl s/n: DF5-65P-ZS-8K Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Amazon DVD Shrinker 2.4.2 Name: alkavour S/N: bn6=rPzug8RQplF7Mq By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Amor AVI DivX to VCD SVCD DVD Converter 2.4 Name: alkavour S/N: bFd1vZvoctOelqYK+duIYLsKHZOD2lHVApExYvArmxCz7kfUYq By Alkavour (23/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Amor Photo Downloader 1.5 Name: BRD S/N: 048E823B878B447FE03BE311904DCA61E3BE64 By Alkavour (23/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AMUST Registry Cleaner 2.1 Name: REVENGE CREW S/N: 59856b9790f8936393f9cf23300aa8a1 Email: [email protected] By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Anniversary Bios 2.4 s/n: 2056W475872 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Anti Tracks 6.0.1 Name: crysalis S/N: A641-44BC-FEEA-1110-1CE2-094A-E28A-D15F-C46C-A3A3-E7E1-8997-C97E-624C By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Anti-Boss Key 3.91 Name: BLZ-TEAM s/n: 5D95-BF1C Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Antilop TV Sat Remote Programmer 1.1 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: Email: [email protected] Key: E60F-43EF-6CD3-4462 By Alkavour

6CD3-4462 By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Antivir Personal Edition 6.X S/N: Einfach eine Textdatei erstellen und diesen Text in sie hinein kopieren: H+BEDV Products License Key File 49-GDN-190-QVS-349 (null)

Anti-virus Personal Pro 5.0.390 S/N: 02d6-00006b-0007ec91 (null)

AnyDVD 5.8.2.1 S/N: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SlySoft\AnyDVD\Key] "Key"="0FAkPlBRHIiONqWrVIzyho57r3aEN3KvUtKO6OV iRwz igEMLeKIqX HKMAmGBp6nrYVpty25/OuSxgbMPXxPYG5CnhtT68+KHpYnZwrpxSaC2/1 fDIBjhXiQ7SlaVm4hoJ/9oAN8WQ0mc8ZszEzGcKIvaGzNjh4khs2+aUMDDs RzJdRZG0F6VDYP8B+ 1. create file Key.AnyDVD with content REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SlySoft\AnyDVD\Key] "Key"="0FAkPlBRHIiONqWrVIzyho57r3aEN3KvUtKO6OV iRwz igEMLeKIqXHKMAmGBp6nr YVpty25/OuSxgbMPXxPYG5CnhtT68+KHpYnZwrpxSaC2/1fDIBjhXiQ7SlaVm4hoJ/9oAN8 WQ0mc8Zsz (null)

AP Muenze Pro German 3.09 s/n1: 53021 Name: Lutz Laub s/n2: 151272509 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apollo DivX to DVD Creator 2.0 Name: THOR_MESTER S/N: 095D5DEB-C3829F62-7B5B4148-7C941EB5-FFCC56D2-0F595445-88463E3A-9747B251 HEL??__ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apollo DivX to DVD Creator 2.0.0 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: F882865B-737A2844-003D950C-A0F70E5A-0403CA18-796CED30-B9778AB9-6D9BAD71 By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apollo PSP Video Converter 2.0.1 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: 32435324-7B8DABE6-66BBA347-6ECB27EE-642B544E-57681246-CBC8512F-85FCCDCF By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Apollo Versatile Burner 3.0.0 Name: alkavour S/N: BD9CFD65-35CEDB50-5F39BE6A-B74828C3-4795C2CA-0B89D3F4-B38CEDFA-C2FCFA7A By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ardamax Keylogger 2.4 Name: REVENGE CREW S/N: VRWQWPDWRTBXBRT (null)

Arial Audio Converter 2.1.6 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: fFrow5Y=f2RwlmtU2B+p5HIEHmneTMl9zq Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Arial CD Ripper 1.3.80 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: edda9e251cc3d9b84960a2e077b2e6fd Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Arial CD Ripper 1.4.4 Name: TEAM ViRiLiTY S/N: edda9e251cc3d9b84960a2e077b2e6fd By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Arial Sound Recorder 1.2.5 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: Hwi7g7Lss55r70WtbMSGUOYCtMh+LJKS Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Armor Tools 4.0 s/n: 1436418372-BLZ-3717025688 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ashampoo Burning Studio 5 5 S/N: 545136 (null)

Ashampoo Magic Defrag 1.10 S/N: AMDGA5-77HS10-KHT11P sn:AMDGAN-770RFC-4YX3DN sn:AMDGAB-77X4CE-UBF4FX By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ASHAMPOO MAGIG BURN V.5 S/N: AMB535-77SB4A-9DXO15 AMB5JM-773N57-BT889G AMB5EK-77A9DC-OFU88B (null)

Ashampoo Photo Commander 4 Name: Sheena Sudan S/N: APHC04-77D50E-CDE9BC no more need for windows media player, winamp, etc. to play movies and songs it is best ever all in one apllication. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ashampoo Photo Commander 4.00 S/N: APHCB0-7771AC-116CAC Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Atani 3.3.0 s/n: 6V0XMNIU757 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Atomic Mail Sender 2.90 S/N: DV5jMEzhms6CqHyryS sn:ziA5LcNqo7aCMlayrF sn:lH9hkyoyhUpdGl7IWl By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Audio Edit Magic 7.5.9.675 s/n: AEM5942714 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Audio Notes Recorder 6.1 S/N: 199808-101868C5-184 (null)

AudioGrail 6.4.0.99 Name: REVENGE CREW S/N: 61089114095081129078114032079065076132 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AudioList Plus 3.7.6 Name: AGAiN tEAM s/n: 12448 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Auftrag 2.3.7.19 Name: TEAM ACME s/n1: AU151070873 s/n2: 23274256 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Aurora MPEG To DVD Burner 4.78 Name: alkavour S/N: 3863FDD3-1F4735C6-85F957E6-598FEDB0-900328C5-0B30D931-D8B925F2-A38F9DAC By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Aurora Video VCD SVCD DVD Converter And Creator 4.1.7 Name: BRD Cult s/n: FB7A58CD-002BAFDC-4C56DF3E-E39F27AE-5EE0F935-B4DF19E4-0303B2F6-E9FB39C0 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Auto Cleaner 3.0 Name: nGen team s/n: dc4ea7acc09552de0f3f7f1b8834e851 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Auto MP3 Player Win2kXP 1.20 Name: CRUDE s/n: 123456X188035 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Auto Power on and Shut down 1.44 s/n: JXA? <5026<=90 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Auto Power-on and Shut-down 1.45 s/n: 13A?=656=2614:= Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AutoRun Assistant Pro 3.0.1 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: 43N4U632333413-697A3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AutoRun Assistant 2.9.5.020805 Name: nGen 2oo5 s/n. 6W56827N52-948702389 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AutoRun Assistant 2.9.6.021605 Name: TEAM ACME s/n: 4N05803H52-948702389 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AutoRun Design 3.0.0.16 Name: TEAM ViRiLiTY S/N: 001B9B36BC7CE94E key:EBDC53065B0A752C337795AAA35D7E1C By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AutoRun Pro Enterprise 4.0.0.34 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: S/N:0018A901AAB74AEB Key:068A26A851CAA0F9 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AutoScreenRecorder Pro 2.1.285 S/N: license type:single user number of users:1 license key:[email protected] or license type:custom number of users:99 license key:AS2P-999O-B0KG-945F-3XSL By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AuVer 1.48.2 s/n: 1113/s2060160/8T37 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AV VCS Diamond 4.0 S/N: 14022483 (null)

avast! 4 Professional Edition Download 4.6 S/N: S3659261R0021S1021-A9PAH1AZ S3405626R0021S1021-2UR9U6SJ S4615515R0021S1021-1UBP0XW1 Excelent!!!! Two years free Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

avast!_Professional_Edition 4.6.744 S/N: C5825354R0021S1021-P3B4MHYH (null)

AVConverter MP3 Converter Pro 4.1.18 Name: Team Linezer0 S/N: C0F44CC0-14E3CBD1-47C9F60B-3C544ACF By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AVG Anti-virus 7.1 build 371 S/N: 70-TF10Z1-P5-C02-SCM5Y-J4S-3HQJ this one works (null)

AVGA Antivirus 7.1 Build 371 S/N: 70-THXMV1-PJ-C21-SACQY-3WN-KKS8 (null)

AVI DivX MPEG to DVD Converter and Burner Pro 1.6.0 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: dN5Xg3xk4celaJ6TsCvQnkR4pK81ltwrAHrDSWOPeksATuQQt1 quh6g Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Awesome 3-Card Poker 1.0a Name: UnderPl Team s/n: 1812642 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Awesome 50-Play Poker 1.0a Name: UnderPl Team s/n: 2742202 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Awesome Let-It-Ride 1.0a Name: UnderPl Team s/n: 1254906 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Awesome Triple-Play Poker 1.0a Name: UnderPl Team s/n: 4136542 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Awesome Video Poker 1.0a Name: UnderPl Team s/n: 790126 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AXIALIS ICON WORKSHOP corporate edtion 6.0 S/N: 33513544-02633-02553-62824-35121 (null)


B


Backup Made Simple 5.1.186 S/N: 1649-6DF1-62E7-E3B3 SN: 2CD6-72AE-E334-4CA5 SN: 26E9-01EB-E297-993A By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Backup Made Simple 5.1.91 s/n: 2D3E-8A23-E963-A299 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Backup Made Simple 5.1.92 s/n: S6m4-cHc9-8256-337E Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Backup To CD-RW 5.1.91 s/n: 7C2C-88B9-538B-A42E Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Backup To CD-RW 5.1.92 s/n: CIlH-1fR9-915C-C33E Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bandes Annonces Extractor 4.0.5c s/n: VGHK-SDLC-MPLU baextractor.free.fr

Basic Inventory Control 5.0.115 Name: TEAM ACME s/n: 8600410 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Image Resizer 2.10 Name: Team EXPLOSiON s/n: M6DWYIRG6C4X5K56 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Image Resizer 2.16 Name: Team EXPLOSiON S/N: M6DWYIRG6C4X5K56 By Alkavour (12/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Image Resizer 2.16 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: 3XUSYRHRIAQ3RIF6 By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Image Resizer 2.18 S/N: Email: [email protected] Key: MNSMMCHI3N7YU7PP By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Image Reziser 2.15 S/N: email : [email protected] sn: FMFL5A68IX2VLQGR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Video Converter 1.8.0 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: ArU22Ll7sDJJqwiHA0nZ4o7XopCu7DIYTlzqHsIICrO76NhITy Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Video Converter 2.0 Name: alkavour S/N: AKgfOz58nCy+R=z9FJPxfmZCMJi14aHA3vyFgeoOga0wGYKq1i By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch Video Joiner 2.0.0 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: BdvcoeTqc=c2uk8UUkH5JoN6poNxwbYy4ger1uQcThvokr=Jtq Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Batch WMV to AVI MPEG WMV VCD SVCD DVD Converter 2.0.0 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: bZsJaX1Lu1ULRhI=aYsalq09q4YkJ2YLBGohMx8HpaeTmZe=ci Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Battlefield 2 1.12 S/N: 3ETB-6Z8W-GV6Q-XDG3-6E89 Working Key Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For PC Versions (Designer) 3.9.723 s/n: DS05GE-15773073 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For PC Versions (Engineer) 3.9.723 s/n: ET05IT-5380828 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For PC Versions (Furniture Pro) 3.9.723 s/n: MP05GE-3730913 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For PC Versions (Standard) 3.9.723 s/n: ST05IT-306723 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For Tablet PC Versions (Designer) 3.9.723 s/n: DS05GE-15773073 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For Tablet PC Versions (Engineer) 3.9.723 s/n: ET05IT-5380828 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For Tablet PC Versions (Furniture Pro) 3.9.723 s/n: MP05GE-3730913 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BCAD For Tablet PC Versions (Standard) 3.9.723 s/n: ST05IT-306723 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Becky Internet Mail 2.12.01 s/n: 7006-3437-M753 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Becky Internet Mail 2.20.01 Name: TEAM WDYL-WTN s/n: 4001-3437-K867 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Belltech Buisiness Card Designer Pro 3.0 S/N: Name: Buttercup Serial: LQ4Y8PYAUY48488G (null)

Belltech Greeting Cards Designer 3.0 S/N: Name: Buttercup Serial: 597HOSR3DH5RMR5Z (null)

Belltech ScreenSmart 3.0 S/N: Name: Buttercup Serial: 12400107Mv{1496035 (null)

Belltech Small Business Publisher 3.0 S/N: Name: Buttercup Serial: VZ5951XE595HDH5R (null)

BestAddress HTML Editor 2005 Professional 8.1.0 Name: LUCiD s/n: 4794 - 1806 - 1533 - 5472 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BestMan 1.5.1 Name: TEAM CAT 2005 E-Mail: TEAM CAT 2005 s/n: CL1K3V46PFLR8H73 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bird Bricks 2.0 s/n: 2156549921 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Birthday Bios 4.3.0 s/n: 4136T6834 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BitDefender Professional Plus 9.0 Name: Mad^Agent S/N: 651F9-94C67-751FC-919E2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BitDefender Professional Plus V. 9.0 S/N: 0B300-9FE73-BF068-99BB1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bitdefender Standard 9 S/N: EF837-721BE-2008C-7F029 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Blaze Media Pro 1.6.0.0. S/N: BMP7-A720-DA21 (null)

BlitzCalc 1.0.0.97 Name: Team EXPLOSiON s/n. 44-825c-9eec-d711-aa Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BlitzCalc 1.0.1 Name: Team EXPLOSiON s/n: 44-825c-9eec-d711-aa Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Blog Navigator Professional 1.2.1.272 s/n: BN-S5KQ2-M8REA-2OF14-6KHLF-4208966334 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Blumentals iNet Protector 2.21 s/n: INP2SECURE Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Blumentals Screensaver Factory Enterprise 4.0 S/N: SCF4ESUPER By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BMS Fahschultrainer 2006 2006 S/N: Name: NICOLE WEISS Schl??ssel: 048Z595O01839 (null)

Bonaparte 1.4.6 Name: EMBRACE s/n: NPB-2005-TA24* Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BookBag Plus 3.7.6 Name: AGAiN tEAM s/n: 12718 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bowl101-IX 1.6.46 s/n: 92505 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Brockhaus Multimedia 2006 DVD 2006 S/N: XY58C-PM87-HFYS (null)

BrowserBob 4 Basic 4.1.2.0 s/n: AXiS123186270063 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BrowserBob 4 Developer 4.1.2.0 s/n: AXiS122025369262 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BrowserBob 4 Professional 4.1.3.0 s/n: AXiS126716170163 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BT Engine 4.5.0103 Name: vorteX s/n: 840594603855 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BulletProof FTP Client 2.52 Name: Knight/TSRh TeaM S/N: no of licenses:1 Line1:ILV]F8QfTVUeReSiZ:C\HTPgEIZ\[email protected]>JnUcJLO`MVJGR*GUOX PqQEVOM7V`SlD-Cn Line2 ]B+MfSLJ#HiQ"JiLfR,D;ONV0N]UmJ9N;MaO^VKRFB(X-D By Alkavour (07/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Business Cards Designer Pro 3.0 S/N: SW26H7P9262EAE2N (null)

Business Letter Pro 2006 5.2.0.0 Name: DIGERATI s/n: DKOE-PYGP-MGLN-EKUE-1MGP-UG1N Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


C


CachemanXP 1.1.0.0 S/N: CX101-9KD3X-7WNS8-UFRPT-DY00J-01W10-1E020 (null)

Calcsharp 1.0 Name: Team DiGERATi s/n: Q4E4F-A23E3-F12S3-D1D34-D123R Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Calendar Builder 3.3a Name: NiTROUS s/n: RKS-1126301 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CalMaker 1.5 Name: nGen 2oo5 s/n: 245672 termulator.free.fr

Campaign Suite Extended Developer 05.09.03a Name: Lutz Laub s/n: 1030-7978-2911-3713 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CamUpload 1.1 Name: anything s/n: 000010010000 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Catalogue Pro 4.12.13 Name: Team Cafe s/n: j5A1-373j-ocHx-h536 peccatte.karefil.com

CD Bank Cataloguer 2.6.5 Name: [email protected] s/n: 42GULWYMGTUTWFW3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CD Bank Cataloguer 2.6.6 Name: [email protected] s/n: YOUR-TBETEAM-2005-E Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CD Extraction Wizard 1.7 s/n: CDEW-3DF2-3D99-6932-1B43 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CD To MP3 Ripper 1.0 s/n: END9432-6592-NER4530-1052-YRP5431 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CD To OGG_Ripper 1.0 s/n: NGE4523-9628-HEB9456-9234-WAL9546 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CD To WMA Ripper 1.0 s/n: MVX8530-2875-YEB5294-4634-EPB3405 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CD Wave Editor 1.94.6 Name: Chief Wiggum s/n: EF5EFA62EC74EE93 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CDMenuPro 5.00.03 Name: CLUSTER/BLiZZARD! s/n: 18825-40184-98765-90265-321123454 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cheat Guru 1.0 Name: nGen team s/n: DC4EA7ACC09552DEF3F7F1B8834E851 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cheetah DVD Burner 1.5 s/n: 0192837465-3000 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Christmas Time 3D Screensaver 1.0 S/N: Name: Code: BOAUGRZWET Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cinema 4D Production.Bundle 9.507 S/N: Cinema 4D: 10901098125-JNMH-PMVW-HKDR-NSLD BodyPaint: 31000098125-SHGB-VRSN-JFWN-VWRL Advanced Render: 32100098125-HDLD-ZKHT-KLHC-MSJH Dynamics: 36100098125-TLXV-LZGB-KJPJ-SXZT MOCCA: 35100098125-MRTB-FDHL-DTVH-GPLM PyroCluster: 341000981 (null)

CK-Software AuktionMail 2.2.0.89 Name: ReD0c/GEAR S/N: 4111-5345-3000-GEAR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CK-Software Einladungskarten Designer 1.3.1.28 Name: ReD0c/GEAR S/N: 3602-4827-4239-GEAR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CK-Software Personal Mailer 6.3.4.126 Name: ReD0c/GEAR S/N: 4111-5345-2300-GEAR --- Addon GetMail: ReD0c/GEAR 2528-3383-2700-GEAR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CK-Software Testauswertung DTVP-2 2.0.1.60 Name: ReD0c/GEAR S/N: 4111-5345-3100-GEAR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CK-Software Testauswertung DTVP-A 1.1.0.68 Name: ReD0c/GEAR S/N: 4811-4045-3137-GEAR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CK-Software Visitenkarten Designer 1.6.1.16 Name: ReD0c/GEAR S/N: 2602-1827-4219-GEAR Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Clarysis Executive Powerpak 4.0 DC04252005 s/n: 436850374 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Clarysis Executive 4.0.0.6 SP3 s/n: 320163173 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CleanMantra 2.0 Name: CRUDE s/n: 1f9d6fec9876584dc716e29efdfbfb02 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Click n View 3.0.6 Name: alkavour S/N: LJG9-GE1J-09L4-IBTS By Alkavour (12/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

ClickAndHide 1.1 Name: 4kusN!ck S/N: MLDBBQLKNEEMRAOA Mail: [email protected] By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Clipboard Box 2.3 Name: iNFECTED s/n: 82010910878706967 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Clipboard Box 2.5 Name: alkavour S/N: 82010910910810797118 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Clippper 3.6.1 Name: REVENGE CREW S/N: JL24523LNOL3KdL3IKLKKM4257NcJ54I2546NL5LIJM7KJ446M L6N53LMMI0I Email: [email protected] By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CloneDVD 3.9.0.0 S/N: 435AL48LSX5M5 (null)

Colored ScrollBars 1.1 s/n: 2h8v4c5uMi16 yaldex.com

Combustion 3.x S/N: serial: 341-12345678 activation code: 978e421f (null)

CompassBox 2.0 S/N: 3680587144695764 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Computer Alarm Clock 2.2 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: e3k999571n3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Copy DVD Gold 2.01 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: 486EA07561B592A58 By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

CopyKiller 3.64 Name: 1285 s/n: 47981 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

counter strike 1.6 S/N: S/N: AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA Note: works also for "CounterStrike: Condition Zero" Retail. (null)

Counter-Strike: Condition Zero 1.0 S/N: 5ZN2D-DHZ4F-3HWVC-DYVQG-MBHJB (null)

CPU Guard 1.2.22 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: 606618-0137-8291-5984-0FC5EFE1 By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Crazy Bubbles 1.1 1.1 S/N: CBUB-987654-0A3ED0 (null)

Creative Painter 3.2 s/n: DKAP5T17DZoEfv8rxQZ7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cricket Statz 2005 Standard 1.2.4 Name: TEAM ACME Club: ACME s/n: E460B05A13F88408 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cricket Statz Standard 2005.1.2.3 Name: Team Cafe Club: Team Cafe s/n: 865412B7838B681E Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Crossword Forge 3.6 Name: Kent s/n: ZUUCCCVVC4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cryptime 3.4 Name: 4kusN!ck S/N: PLLBQIHIGKKPDAOC Mail: [email protected] By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Crystal Player Professional 1.96 S/N: 00022831EC81D740DCC40A3BFA479DF4E9F80F2CEB2E405C42 2F5C5134A26E7F2BD 39FDF932E67992037B296A801DCFA44AB6C7F53BF886B4ECE6 D33CD55CB9F511899 2FFDABCA1E83709448AF5D4A46FA0FD5C7F1B9C52BB6160A1D 71602FC0437575A9D FFE3692294CFAFB6025AA820D7DA1460FAD0E5E1A1B45BEE7D 12CC

[nyambung semua ya...?]

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Crystal Reports Activation Number 9, 10, 11 S/N: 8013180283 (null)

CurveMeister for Adobe Photoshop 2.1.0b S/N: WSG-CXT-ERU By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Customer Database Pro Multi-User phiên bản 6.0.108 Name: TEAM ACME s/n: 43344-424D4-83633-393FF-FFFFF Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD CLJ Deluxe 6.0.0.2023 s/n: TFVE4-EWSRP-57BZJ-JJSPB-6TJM3-BTMF8 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD CLJ Express 6.0.0.2023 s/n: H9ESH-U86W3-8P8QP-AXWWS-ZZLEG-4FV7X Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD CPRM Pack 6.0.0.2023 s/n: E4LTN-Y92ZN-3E2WM-YNE55-YFB79-REHZN Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD Deluxe 6.0.0.2023 s/n: ST9X4-AZWW9-CHJGD-VPYRH-EYH26-JVUC6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD DivX Pack 6.0.0.2023 s/n: 2FE9Y-9ZQTX-ML5VA-R99Y8-7JJQD-QXYL5 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD DTS 96/24 Pack 6.0.0.2023 s/n: 6QL8C-RUR32-D4W2R-5EU3Q-Y77Z4-XQ95G Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD DTS Pack 6.0.0.2023 s/n: EPDYL-FWU2D-BUG66-FN5QJ-8KNPH-MJADA Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD DVD-Audio Pack 6.0.0.2023 s/n: UVXGY-3LDHA-4PG9C-335RU-YA28R-UBMHX Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD Express Pack 6.0.0.2023 s/n: WA8ZZ-D86TY-67E6D-A29CB-N93XB-UD5BP Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD Express 6.0.0.2023 s/n: RCCSV-8EJHX-EUEPQ-PNEW4-GV6XD-K5ZGZ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD Interactual Pack 6.0.0.2023 s/n: H4DEG-Y8Y4U-HB2KV-ELJF9-XAPJ6-UN74V Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD OEM 2CH 6.0.0.2023 s/n: HD2YW-WE2BB-VB5PE-FWZNH-U8QJS-UN9CV Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cyberlink PowerDVD Standard 6.0.0.2023 s/n: VHCBB-7TDRE-6GQ9U-6BQHY-ENLCC-TRF6N Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


D


Daily Planner Plus 4.8 s/n: DAILYPLANREG2000 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dawn of War 1.0 S/N: 1e6a-1d77-3492-844e (null)

DB Blob Editor 2.5 Name: REVENGE CREW S/N: 54912-252150-6507217 By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DearDiary 2.04 S/N: S018H133I270V3 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Deluxe Ski Jump 3 1.4.0 Name: Arne Sandsether S/N: 0028-8517-1688-1354-7981 Delete the license.cfg located in the user data and type the serial in the game.Good luck! (null)

Demonstration Screen 1.4 Name: 4kusN!ck S/N: EGAFADDGCGCDBCFF Mail: [email protected] Quantity: 100 By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Der Brockhaus 2006 2006 S/N: DU5WW-EV34-KYLT (null)

DeskCalc FiStWare 3.0.6 Name: Team EXPLOSiON Company: Team EXPLOSiON s/n: TAX-V3-K7AICKGU Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DeskCalc TaxPro 3.2.1 Name: .:Team ACME 2005:. S/N: Firma:ACME Inc. serial:CAL-V3-SSHZTYGOA By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DeskCalc TaxPro 3.3.1 Name: .:Team ACME 2005:. Company: ACME Inc. s/n: CAL-V3-SSHZTYGOA Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Developer Express CodeRush for Visual Studio 1.1.44 S/N: 2004-5F75-104DC7BD-029338 sn:2004-5D76-F0B88C26-705511 sn:2004-C9F5-94E8A1FB-243708 By Alkavour (24/01/2006) (null)

Developer Express Refactor Pro for Visual Studio 1.0.31 S/N: 2005-5388-330310E5-010780 sn:2005-CEFB-A6CC4053-186502 sn:2005-5D76-E6AEFE24-695611 By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Diashow pro 9.0 S/N: 0H15J8C6A3C0J6G7I38 (null)

Dictionnaire Robert Collins fran??ais anglais v.5 2002 S/N: XIFR8-77NBS-QJ0QH-C9FVF (null)

Die Sims Deutsch S/N: 114647-933076-400627-7067 (null)

Digital Audio Editor 4.7 Name: Anything S/N: Company: Anything Code...: DAE5946742 By Alkavour (12/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Diner dash 1.2 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: PTB6R-GAEUL-VOPVJ (null)

DirWatcher Pro 2.3.176 Name: TEAM ViRiLiTY Company: TEAM ViRiLiTY s/n: 935-9487566-7128 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Disk Director Server 10.0 S/N: English sn: XE8WX-GBBQG-2FSDD-F2WRB-D7AT7 German sn: T7QUR-G6F42-JNCU4-547ZV-3QGC6 Russian sn: MZ32P-J39GF-HYGZK-PKFW7-KTZZ8 French sn: QVBW8-WN5K2-ABSUJ-VGEPQ-KUS6X Czech sn: 3HN9R-DFGW6-4L7UB-MSDR5-PV2AR By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Disk Director Suite 10.0 S/N: English sn: VDUWK-YDRPX-4KU5C-393ZA-EME7B German sn: PWN8K-KNG32-8D9VN-VMS2D-VGQQ8 Russian sn: ZSYLT-K8VE5-HSPFH-98AM3-XCAG5 French sn: 25QUK-XMR6B-KK9MW-QRKEM-AJDRD Czech sn: 65X7K-S4U3H-NKLGQ-LDY97-VQ3BK By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Disk Director Suite 10.0.2077 S/N: English sn: N4NEC-UQYMF-MX2DX-2U4SK-NCNAP German sn: 2RKXK-U525C-FATTM-ESNMR-2N7C2 Russian sn: PLC6N-Y7CMX-ELXHG-42HQ3-AFF9S French sn: 3ZTB4-KAPJY-5PT5R-NSJPH-8MGHT Czech sn: F8672-VPRBH-XVKXG-3UFDP-TDV2K By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DiskGrabber 1.2.2.194 s/n: 4679-3856-0577-9574 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DiskView 3.3 Name: Simon Cranmer S/N: VB7ZQH-WCXA3Z-ZA63Y0-A492AP-KN6G5D-C4T8RA-72NVXU-0QPUJE Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DivX Create Bundle 6.11 S/N: ZDIJTNUJ78RYAVVRZYFC sn:EDKUPVNV3GRKJ8BWTVHD sn:YVAUJN6Z3CMYFHC7YAYC By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DivxToDVD 2 1.99.24.66 S/N: M4MLW - SPE4Q - UPLTV - QP6AV - 8S8Y9 - L Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Doc-O-Matic Pro 5.0 Name: MySTiC S/N: company:SSG sn:eqWPGWL38+MO1vfSstB1g5vxkm1YkxRwaWps9xcJ By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Documents To Go 8 S/N: Registration # 9854862-9094 Activation # 8E5F-9600E94B612F Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Documents To Go Symbian UIQ S/N: 350443-10-372640-0 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DoInventory Plus 3.7.6 Name: AGAiN tEAM s/n: 10693 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Driver Genius Professional 2005 6.0.1882 S/N: License Quantity : 1 Registration Name : TEAM TBE 2005 Registration Code : K8ENE-RY5EKQY68RKVDX5 (null)

DriveSitter 1.3.5.3 Name: Team EXPLOSiON s/n1: 23015 s/n2: DS-7X1ZNY5U-URNPZ1Y3-Y8S3Z4S7-0Q9X5OU0-L5U91TT1:Z0.V8U81YV2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DSL Speed 3.1 Name: TEAM TBE s/n: PDDI33L6JTW6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dual Burner For MP3 Players 2005 6.2.0.418 Name: tam/CORE s/n1: 379340380 s/n2: 5F7F00AE2600 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Dual DVD Copy Gold 4.07 Name: iNDUCT S/N: 6H0>Q-AOEOM-3EVY3 By Alkavour (23/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVD Audio Extractor 3.5.0 S/N: DA1X6ZY5EPOD sn A1XHSUIWIKX sn A1XYKHTOAWJ By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVD CD Data Burner 2005 6.1.0.536 Name: tam/CORE s/n1: 379340380 s/n2: 435F9AF83A00 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVD PixPlay 2.23 Name: [email protected] s/n: dpp2cmr37ex5sb2vqe9hnii43 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVDComposer V.1.0.5 Name: Knugen S/N: 1089B0EA45B849F8 (null)

DVDInfoPro 4.36 S/N: 92604-07715-95927-44862-75228 sn:38653-66429-81012-15195-43738 By Alkavour (07/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

dw 22 S/N: 34354435 (null)

DynSite 1.11.780.5 Name: TEAM ACME s/n. 06717-251 noeld.com


E


Easy CD-DA Extractor 8.0.1.2 E-Mail: [email protected] s/n: 000015-KKZNJG-GFRDM3-4M8DEA-5A5QTM-WJQG1N-JZMXD0-URZAJZ-DW1NND-QPYYKG Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Easy Contacts Manager 1.35.DC10152005 Name: nGen 2oo5 s/n: Con6-53F62bsar-F623 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Easy DVD Extractor 1.2.3 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: [email protected] Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Easy File Sharing Web Server 3.0 Name: TeFmEXPLOSisNL S/N: Yrc8gUW4xBmwk07I9zEk0OwQfD3C By Alkavour (07/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Easy Quittung 1.5.1.55 Name: Team ACME s/n1: EQ141411 s/n2: 91388103 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EaysTagger 2.2 build 193 Name: Fade S/N: C6C29346 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

eBible For Palm OS 1.0 S/N: 9G49-00XB-EPAL-A09V (null)

Edit4Win 2.02 s/n: 91-36C6322B-E700-980D-EQTETU-77710F-7832 9075AC Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EditExt 5.5 DC10212005 s/n: EP-0285123456789 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

E-Ditor 3.0 build 1090 Name: EGOiST s/n: 0679859299A8BF Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Einkaufsplaner 6.0.1 s/n: SW5RI7F94M Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Elegance Technologies C-Sharpener for VB 2.0 s/n: 9D115115591454315C1D4B Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Email Pump Engine 2.03 Name: NiTROUS s/n: 594i376f Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Email Pump 2.02 Name: NiTROUS s/n: 594i376f Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EngInSite PHP Editor 3.4.2.214 Name: ESH-B7195D S/N: 44F2B-5977A-D337A-6F4DE By Alkavour (14/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Enteo Citrix Management Suite 5.8.91 s/n1: 34-8570-880472 s/n2: 3B91DF0BBC3G7F59B5DA Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Enteo NetInstall Enterprise 5.8.1236 s/n1: 12-4602-935557 s/n2: 52F19GBD55A658F4CBD1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

eovia carrara v4 pro S/N: RF40CRD-001336-PWW works (null)

Equity Evaluator 6.0.3 Name: TeaM BRD s/n1: 989898 s/n2: eu6GRJfWdbEmewXGEgfMxbyIe Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EWIDO ANTI MALWARE 3.5 S/N: 3925-6307-8316-9835 9623-8715-1629-9638

Ewido Security Suite 3.5 S/N: 3925-6307-8316-9835 9623-8715-1629-9638 2647-9115-6675-4837 7557-3204-8123-2239 (null)

Exact Word 5.2.5 s/n: EPS-8745475506497 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Exe Warpper 2.1 s/n: RGNXHZGRJDHNJZCBBYDBDDCFY-533FV2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Executable File Icons Changer 3.85 s/n: IESY-QGQC-SIME-MCOY-3571 exeico.softboy.net

Executable File Icons Changer 4.0 s/n: 9#81119129YPPSSUANX0INF1GOSMITKGPNZPOWOF4 exeico.softboy.net

EximiousSoft GIF Creator 2.51 S/N: 9859664036 By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

eXPert PDF 2 Professional 2 S/N: B117-70A9-8469-44AD-C29F-E4A7 (null)

eXPert PDF 2 Standard 2 S/N: 7B4F-4162-8569-42AD-C29F-EDA7 (null)

ExpressMirror 1.2 s/n: SUMD-ACEC-WXYL-LIWP-ENTF Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EZ File Transplanter 1.01.05 s/n: cAs41crE8r Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EZ Mozilla Backup 1.23 Name: TEAM [email protected] s/n: 0513813350 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EZ ThunderBird Backup 1.23 Name: TEAM [email protected] s/n: 9402702249 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

EZDetach for micr*soft Outlook 5.0.1.178 Name: EMBRACE s/n: 1F1B2304D8 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


F


F.E.A.R. normal S/N: PUC9-MEW7-DAS3-BUJ9-2796 NEJ5-JYR6-ZER4-DAM3-5273 WEJ2-FAR2-GYZ4-REC4-5865 XAM2-PAS6-JUT5-SES8-5677 NER4-XAM5-WUR8-WAT8-7799 Funktionieren alle...Wink (null)

F1 Racing 3d Screensaver 1.0 S/N: User: (Your name) serial: fmJsDP5YvA8CFJEo Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FantaMorph 1.0 S/N: Name:Ihr Name S/N:5701-6523-5660-4057-4113 Muss funktioniern da es eine orginale Seriennummer ist. mailto:[email protected]

Fantasy Forest 3D Screensaver 1.0 S/N: Name : (Your name) Code : a72lidNp0yXjh3HK Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FantasyDVD Player Professional 8.50 Name: alkavour S/N: email:[email protected] Order ID:EyyhJ7nMjU693 Product Key:RBdqBouThpcVd Activation Key:BCF32077269CC468510E1E7C0C064E6CAD059872 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FIFA 2004 1.0 Name: Renjith Varghese S/N: NPX7-X9EN-JD6B-RPF6-2WA4 J3CL-DMRE-FCQU-YX9X-9AU7 by renjith varghese (null)

FIFA 2005 1.0 Name: Renjith Varghese S/N: WDUU-AZV4-KS2Z-3DX3-KE2Q QTDD-ENH5-EXZ7-DMVT-D7UB by renjith varghese (null)

FIFA 2005 1.0 S/N: 2DWE-2DAS-ETLA-7KZ6-HRNZ (null)

fifa 2006 2006 S/N: vrtt - 7ex9 - kdev - xqng - qdev (null)

Fifa World Cup 2002 1.0 Name: Renjith Varghese S/N: 9767-3584462-4490770-2860 5382-3725294-3355164-1021 by renjith varghese (null)

File Compare & Folder Synchronization 6.0 S/N: 272097792 By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

File Mass Opener 1.10 Name: UnderPl s/n: 7fmo Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Firma und Verein 2.1.256 s/n: 112093-9140260-201664 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

flash 8 professional 8.0 S/N: WPD800-59735-96732-30497 (null)

Flash SWF to AVI GIF Converter 1.4.10 s/n: swfavi20-1009 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Focus Photoeditor 4.1.1 Name: TEAM ACME s/n: 7556653746229649408 new-world-software.com

Focus Photoeditor 4.4.0.17 Name: TEAMHERETiC s/n: 2760939217542078464 new-world-software.com

Folder Guard pro 7.6 7.6 Name: Todor S/N: Number of Copies : 50 Serial Number : A6297590 (null)

Folder Indexer 1.61 s/n: FGD123SGgsdfgFD Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Folder Security Personal 3.00.0135 Name: EGOiST S/N: ProdID:{73D9FBB7-9B65-5C17-9301-0E80E5CFA581} RegCode:{2DA508FD-E77C-B979-354A-0EEB944A403B} By Alkavour (07/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Folder Sizes 3.1.0.2 Name: freeserials.com S/N: 0000WQ-XDKVHP-GAYMN1-5UZ3MP-ZUYM3B-BNGMQX-V5DRY4 (null)

Font Fitting Room Deluxe 2.2.0 Name: Team ZWT S/N: wSMPLdV170zN8MCMN1XBj By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FontDoctor 2.0 s/n: GTY8qa439 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Forest World 3D Screensaver 1.0 S/N: Name : (Your Name) Code : U00xMHEjVdxnYp0K Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FortiClient 2.0.148 S/N: 10cbc667a01cb01bd4d7b4355014cfcf6c (null)

FotoStation Pro 5.1 S/N: FSW5-E417-0000-0101-0000 (null)

Foxy 1.30 Name: LTB/CORE S/N: 01018339 By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Frame Explorer 1.0 S/N: AFHNBTEPHQKIXEEV sn TRHAZXTRDUGMTHU sn:KQMFGPEPLSOBUTPK By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FrameShape 1.06 s/n: FF0AAB4715961A80FF26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FrameShots 2.2.4 S/N: 8B9E97AA9B9B79A557799EA5A437122 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FREND 4.8 Name: TEAM ACME s/n: FFwQl-5bAACA-Ev49-vCb55-Cv9 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fresh Diagnose 7.20 S/N: bg3d4c-5x3wh3n6-6f3e43 By Alkavour (07/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fresh UI 7.47 S/N: sc7s8s-6x2vw4s3-3v6f36 snq4i3a-3g6wp8b3-6f3f64 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

FreshDownload 7.22 S/N: User name: Ash Registration code: 2H9B4-Q849-UB48-8E7J (null)

Frontline Attack - War over Europe 1.0 S/N: WB8P-B5KR-CPY8-T7BQ (null)

Futuremark PCMark05 Advanced 1.1.0 Name: tam/CORE s/n: PCM05-134Q-8041-664D-6562-L2X6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


G


GameAccelerator ? S/N: 3266ba6e04fce2a42ad8de2892633bd612755e6915479ccc70 b56673e6eb6e73 Muss funktionieren da es eine orginale Seriennummer ist. mailto:[email protected]

GameTuner 1.0.0.33 s/n: 105A5S-482YFS-KES7KS-Y0E5L5-R5ZXL0 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GData AntiVirusKit 2006 Name: fischer2815 s/n: 7j1n1e Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Gene Troopers GAME S/N: KEY: JKWSM-YXPS8-N7A7M-QXUED-7RP2K (null)

GetIPDL 2.14.10 s/n: WDGFE-P5P6Q-9YXYH-S78B7-BCTPY Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GetRight 4.5 S/N: GETRIGHT-45TR (null)

GhostSurf 3 S/N: GH4X5X2K (null)

GIF Construction Set Professional 2.0.73a Name: TEAM LAXiTY s/n: 22261-09-21673-16 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GIF Construction Set Professional 2.0.74a Name: Alkavour S/N: 19835-24-19019-14 By Alkavour (05/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Girokonto German 2005.10.73 Name: TEAM ViRiLiTY s/n: 57909297 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

google earth pro 3.0.6 S/N: JCPMF9VXRQQ6HBL (null)

GpsTools SDK 2.20l S/N: component:.NET for Windows snCn7lC1yoTmmWNJkw0GknusakBucci3ZoCl7 component:.NET for Pocket PC sn:5549EF79BB9AE784DA6A component:ActiveX for Pocket PC sn:B349EFA45DC60D415DC6 component:ActiveX for Windows sn:C549EFCA1E043132151E By Alkavour (24/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GraphicsGale 1.70 Name: GanJaMaN E-Mail: [email protected] s/n: jXwZESwtO7gzXtFgWb9IO6tkuUHFRKHD6RGR0w== tempest-j.com

GraphicsGale 1.78 Name: alkavour S/N: email:[email protected] sn:lnknJQ3A3JjhgcUAIIoQs8vNthTlh86YyatwAg== By Alkavour (07/01/2006) tempest-j.com

GraphicsGale 1.80 Name: GanJaMaN S/N: email:[email protected] serial:jXwZESwtO7gzXtFgWb9IO6tkuUHFRKHD6RGR0w== By Alkavour (14/01/2006) tempest-j.com

Greeting Card Designer 3.0 S/N: TX37TPIP379FBF3P (null)

GS-Auswertungsdesigner 1.0.9.7 Name: Melborn [ACME] s/n: 11466207 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

GUITAR STUDIO 4.8 Name: acme S/N: company: paranoici / olografix key: 2780556 (null)

Gutterball 2 2 Name: Lord Voldemord S/N: XT8CVHQAYCMSJNA Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


H


habbohotel 1.6 S/N: 71r85gr2 (null)

HaneWin DHCP Server 2.1.5 Name: Team BLiZZARD s/n: BBLZ197031D91549 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hangman Pro 1.05 Name: NiTROUS s/n: HPROP-39863 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hangman Pro 1.08 Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! S/N: HPROP-42258 By Alkavour (10/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Harry Potter :Quidditch World Cup 1.0 S/N: TS9H-BA3T-2UCK-VEQC-PDTD 57YG-DGQZ-7JQZ-RZS6-H6XT by Renjith Varghese renjith varghese (null)

Harry Potter and Prisoner of Askaban 1.0 Name: Renjith Varghese S/N: 5CSJ-GRQG-7JQZ-PZS6-H6XT 7Z7X-XPDQ-YLUC-M5X9-5L9V 3LPX-TEDC-7FHB-WQJE-7FLM by renjith varghese (null)

Harry Potter And The Sorcerer's Stone 1.0 Name: Renjith Varghese S/N: 5380-3235151-5291052-6713 3603-5988003-2247511-4904 by renjith varghese (null)

health calc 4 S/N: 487234681 (null)

HealthFile Plus 3.2.6 Name: AGAiN tEAM s/n: 11953 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

HeavyMath Cam 3D Webmaster Edition 2.7.0.51024 E-Mail: [email protected] s/n: SDD67ATE8STSDB6VE7W5FCWFCW Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

HelpBlocks 1.17 Name: Alkavour S/N: 5486B5E4-EB5D9E7D-A8E0C0FE By Alkavour (15/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hex Workshop 4.1.100.1332 S/N: 904A9-506213-A96E (null)

Hidden Camera 1.4 Name: 4kusN!ck S/N: FCGBCFEDFGAFGDGF Mail: [email protected] Quantity: 256 By Alkavour (29/01/2006) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hidden Recorder 1.7 Name: DIGERATI E-Mail: [email protected] s/n: HADMMCEHHBJMLJL

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hoitamkiengiang
#485061 bác kỳ công thật đấy. không dùng nhưng vẫn thanks cho tinh thần của chủ thớt
By Nye
#485064 mình đang cố gắng sưu tầm thêm các bạn cứ post bài lên mình tìm Cr-ack voi serial cho

các bạn viết như thế này nè

tên phần mềm:

trang web tải phần mềm:

các bạn pro có thể tìm giúp mình thank

---------- Bài thêm lúc 09:00 ---------- Bài trước là lúc 08:38 ----------

====)==================>

---------- Bài thêm lúc 09:09 ---------- Bài trước là lúc 09:00 ----------

đây là các serial cua anti vius

Lâu lắm rồi Tuấn mới trở lại diễn đàn, mình có rất nhiều serial của các phần mềm. Hôm nay mình post 1 số serial lên cho các bạn, khi khác mình sẽ post tiếp. HI vọng topic này sẽ hoạt động thật tốt[Hướng dẫn] Serial của tất cả các phần mềm AVG antivirus(mình quên mất phiên bản bao nhiu rùi):


70-TVTMH4-PR-C21-S3BXN-C9B-9JVFavg7.5:


70-TVTMH4-PR-C21-S3BXN-C9B-9JVFNero 7 Premium:


1C80-00EE-19E5-MA2X-4003-414M-A71C


1C80-0000-19E5-MA2X-4004-5827-3394


5C80-0058-8008-0000-4005-2429-3592


1C80-0010-8011-0000-6684-3553-7161


1C80-0000-19E5-MA2X-4006-8283-5276


5C80-0010-8011-0000-2384-8444-3112


1C80000019E5MA2X40085C3611C6


1111-2222-3333-4444-5555-6666


1A23-0006-9130-1218-1221-8625


5502-1213-6039-9903-8023-7916


1B25-0109-9730-1593-983205718


5C82001080000000005666827687


5C80001080000000006666219618


1C82-0010-8011-0000-3731-2040-1986


1C80-0000-19E5-MA2X-4002-3772-9070


1C80-00EE-19E5-MA2X-4003-414M-A71C


1C80-0000-19E5-MA2X-4003-8871-9910


1C80-0000-19E5-MA2X-4004-5827-3394


5C80-0058-8008-0000-4005-2429-3592


5C80001080000000005666878691


5C80-0010-8011-0000-2384-8444-3112


1C80-00EE-19E5-MA2X-4003-414M-A71C


1C80-0010-8001-0000-1479-3406-7165


5C80-0010-8011-0000-2384-8444-3112


5C80-0010-8011-0000-2384-8444-3112


1C80-80AE-09E5-0004-4026-7973-693Cspeedup my pc 2.0:


76JMSRIFUPTNR720QuickTime 7.1:


Name: Dawn M Fredette


Key: 4UJ2-5NLF-HFFA-9JW3-X2KVRingtone media studio:


User:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


key:1120-0211-AR5H-12DD-AYKY-HNN6


Ulead media studio plus 8:


Name: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Company: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Serial: 222A2-28000-26504511utra iso:


name: Nitsakhon


serial: 7CDA-462C-D164-50Dacronis true image 10:


HSSZL-SFZP4-JSJK8-FL8AT-J6ZHFYK39F-JQUTQ-GYH3A-TG4PB-9GGB2DADJ4-3GXLV-8KQTS-XZHNP-L922359DEU-XLEPM-L6X3Z-2FGZQ-KS2YLZE7YP-FXKG[Hướng dẫn] Serial của tất cả các phần mềmFK24-34SNP-ENYP8HSSZL-SFZP4-JSJK8-FL8AT-J6ZHFYK39F-JQUTQ-GYH3A-TG4PB-9GGB2DADJ4-3GXLV-8KQTS-XZHNP-L922359DEU-XLEPM-L6X3Z-2FGZQ-KS2YLZE7YP-FXKG[Hướng dẫn] Serial của tất cả các phần mềmFK24-34SNP-ENYP8doctor error 2007:


GWMM-FDXQ-SS9Y


boost speed 4.0:


Name : namhungPro


Serial : 747G-7422-82N3N944kaspersky antivirus 6.0:


FHJ4S-R1XEX-5BW3T-JYEKB


Norton Internet Security 2007


Product Key:J6FXCQGR7Q9VDJ48FGK4Q2VJV


activation: XJBM6WJQHQ4TProduct Key:J6KG8MDJKBKX8GQXF37YFTV3G


activation: GM4B9TG3KC8GProduct Key:J6MYWCTTB8W6C7BQQ9RX7PQVQ


activation: XJC3V7QBKDW4Product Key:J7Q6T43F6MF39Q47D3YG7WYP9


activation: XJBM6WJQCQ4TProduct Key:JBG2F2KT7BGBGBVHBV4RRMHJV


activation: 24CG7D3BTF84Product Key:JBVM2YDVGVT2QMR9XH79BFPWJ


activation: KDB3K7QFCGPRProduct Key:JCBP78JHFXYBTJGKDYFGMWVXK


activation: XKHH476GRGYVProduct Key:JHV7TWFCGK9GFHPHTCD4X8PDD


activation: 22F97XGYDR84Product Key:JTJ9HVBBVQ93D6C8WVV77Q8WX


activation: P9TB347XQ4JGProduct Key:JYKBMTR8FYK24XW47TWFFG4TV


activation: TQJFYC44XD4T


typingmaster:


S/N: D42ME-36UP-4T6KH-4CSW8S7


Licence: 1


norton antivirus 2007:


VTFFFBBY4M77JTTJF3JPPG74BVX2QR73PFQ2X2334W6Q34TWTVVPR2HYGDFQ633FQXPHYKRQTBBVJK68KBPGVV2YW9QQH9CPFDJ8VTCVFRQYKHTBBC9C69QT6Y6VYProduct Key:V2RDHD247PVR4HC4RTQDJGX6B activation: 26BVFKJHPF9M


Product Key:V33WHBGJKDGMF8PBDH8FCBYMY activation: GBQV74BF33W2


Product Key:V4FHRMHYH7PR8FF9PY46J3DDC activation: XHHCWFWH7KTC


Product Key:VBYFBQ83WKVFP3YCHF7RG6C3K activation: P9TB4QC794JJ


Product Key:VJ97G6XMKG6V9PR69CGQKCTTX activation: P9YWMKP8F84W


Product Key:VK4JP3G2GD7J6HY76B4YXGBHK activation: P9JP9CTV92J2


Product Key:VPR76H8RGVVWTBC2Y36TCD4HJ activation: C9Q3JV8QHTFW


Product Key:VTX8RGQRFYGD92VY237WWT9W7 activation: GQ2W7TFYWC8J


Product Key:VXWGXHJD4YBQ7PHT726GKB3PB activation: KJCTBCTVYFTC


Product Key:VY7VMCP9GR7J99D766GJ433WJ activation: XKCQFMXFFH2PProduct Key:V2RDHD247PVR4HC4RTQDJGX6B activation: 26BVFKJHPF9M


Product Key:V33WHBGJKDGMF8PBDH8FCBYMY activation: GBQV74BF33W2


Product Key:V4FHRMHYH7PR8FF9PY46J3DDC activation: XHHCWFWH7KTC


Product Key:VBYFBQ83WKVFP3YCHF7RG6C3K activation: P9TB4QC794JJ


Product Key:VJ97G6XMKG6V9PR69CGQKCTTX activation: P9YWMKP8F84W


Product Key:VK4JP3G2GD7J6HY76B4YXGBHK activation: P9JP9CTV92J2


Product Key:VPR76H8RGVVWTBC2Y36TCD4HJ activation: C9Q3JV8QHTFW


Product Key:VTX8RGQRFYGD92VY237WWT9W7 activation: GQ2W7TFYWC8J


Product Key:VXWGXHJD4YBQ7PHT726GKB3PB activation: KJCTBCTVYFTC


Product Key:VY7VMCP9GR7J99D766GJ433WJ activation: XKCQFMXFFH2P


Norton AntiVirus 2006:


vp476 - 38vqx - 4kxb7 - gxkkp - 896rvorVB96FFGRFPG8DFQYCJDXJMBBHProduct Key: VYB7V-BBVRW-VTXF4-T9KKP-F69W2Phone Activate Code:000000-000000-000000-000000-000000-000000-000000-000000-000999B4X3P-JGFGC-C4C3P-JRQPP-QW3WGB26WG-4VJRW-HP9XV-3WQCV-FP8B3
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#751846
bocuduaday đã viết:cho em xin ma key cua ban hack bangbang pro v1.7
:duel::duel::duel:


Phầm mềm hack đó do người Việt viết à, thế không có Cr-ack đâu bạn

Tưởng là cái game này
Download Game Bang Bang Racing 2012
Hình đại diện của thành viên
By haot143
#922517 có thể tìm giúp mình key word password recovery master 4.0 được không, thank bạn.
Kết nối đề xuất: