Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By bebuongbinh26
#484285 Chào các bạn, mình đang gặp vấn đề với outlook 2003.dùng outlook vẫn nhận mail bình thường nhưng Gửi thư đi thì nó báo:

Your message did not reach some or all of the intended recipients.


Subject: Chuong trinh ban hang thang 5+6 nam 2012

Sent: 5/9/2012 3:54 PM


The following recipient(s) could not be reached:


'sam do' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


'Hue Tran Thi' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


[email protected]' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


[email protected]' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


'Khuong Van Thang' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


[email protected]' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


còn dùng trình duyệt để gửi thì vẫn được.

Có cao thủ nào có thể giúp mình với, đang cần gửi mail gấp mà như thế này thì tiêu tùng luôn.
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement