Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thucan20
#484264 Chào các bạn mình đang sử dụng outlook 2003 vẫn nhận mail bình thường nhưng gửi mail thì nó cứ báo :

Your message did not reach some or all of the intended recipients.


Subject: Chuong trinh ban hang thang 5+6 nam 2012

Sent: 5/9/2012 3:54 PM


The following recipient(s) could not be reached:


'sam do' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


'Hue Tran Thi' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


'[email protected]' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


'[email protected]' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


'Khuong Van Thang' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


'[email protected]' on 5/9/2012 3:54 PM

550 5.7.1 123.24.221.152 has been blocked by zen.spamhaus.org


Mình vừa thử gửi bằng IE và firefox trên máy thì vẫn ok

Máy mình đang cài win7 32bit

Mong các pro nào biết lỗi này chỉ dùm e cái, Thank rất rất nhiều
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement