Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ambassador_of_wind
#482970 e đang xài win7 home,cad 2010 64bit tự nhiên mấy hộm nay nó bị lỗi cu hien cái bảng error report. cài lại cad 2012 64bit vẫn bi mời tức,e vừa dùng revo uninstall hết registry mà vẫn thế, lên đây nhờ các pro giúp vậy nhận gạch đá tại đây
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement