Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ken_baby_lovely
#482453 Mình nghe nói phần mềm Acronis True Image Home 2012 có thể tạo file ghost và bung file ghost nhưng mình không thấy chỗ nào đề tạo ra nên lên nhờ anh em nào sử dụng rồi chỉ dùm mình, mình tìm hoài mà không thấy. Thanks
By backchien_backthang
#482471 nó tạo file .tib để lưu và restore khi m cần vs dk vào được windows.còn hd tạo file tib thì search google đi.hd đầy đủ mà.trong diễn đàn có pic về acronis ,thử vào đó đi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement