Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By i_love_sakura_1412
#481667 mình dùng pts cs3 nhưng thỉnh thoảng lai bị tự động thoát ra khi đang làm chuyện mà không hỏi save gì cả vậy là phí công làm bạn nào biết khắc phục giúp mình với mình dùng bản beta ( Cr-ack)
Kết nối đề xuất: