Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By dang_hongky
#480295 Mình xài autoCAD 2007,nhưng mấy hôm nay tự nhiên xuất hiện lỗi khi bật hộp thoại Layer ra để tùy chĩnh.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

mình nghĩ là do bản 2007 bị lỗi nên gỡ đi và cài bản 2008 vào nhưng sau khi bật lên sử dụng và test lại vẫn bị lỗi trên.ai biết giúp mình với. vẽ autocad mà không chĩnh được layer thì sao mà vẽ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement