Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngo_son
#480277 Tình hình là cái loa dạo trước nghe nhạc bình thường nhưng từ khi cài lại windows mỗi lần mở nhạc thì âm thanh của máy nghe rất dở.....

Ai biết chỉnh sữa giúp mình cái âm thanh của con này với...
By cobehayquay246
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement