Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Eanrin
#480145 2 ngày trước yahoo báo tài khoảng bị khóa

Như thường lệ vào đổi pass yahoo để xài tiếp nhưng mà khi nhập pass mới thì

Nó bảo là
Your password cannot include any part of your name.


Mặc dù không nhập gì liên quan đến tên profile, ID, không trùng những pass cũ, không trùng một từ nào, kể cả đánh tùm lum, nó đều báo vậy và không thể đổi pass

mà khi nhập kí tự đầu tiến nó bảo không đủ, tối thiểu 6, đến khi nhập kí tự thứ 2 là báo như trên :T

Ráng đợi 12h xem có tự unlock không thì giờ vừa 2 ngày rồi

Mà em vẫn có thể vào hộp mail dc thế mới tài

Hức bác nào có cao kiến chỉ giáo dùm em
By phamhoangquyet2007
#480154 Vụ này khó đây , thỉnh thoảng server Yahoo bị thế . Bạn thử đổi pass ở 1 máy khác xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement