Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By rua1410
#479391 anh chị ơi cho e hỏi tí

e ghép 2 đoạn nhạc lại với nhau nhưng chỗ nối lại bị vấp e hong bít phải sài phần mềm nào cho hết vấp và cách dùng phần mềm đó như thế nào..có anh chị nào biết không chỉ e với....

---------- Bài thêm lúc 12:34 ---------- Bài trước là lúc 11:46 ----------

có ai giúp e với...............
By demlanhbang_91
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement