Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Orville
#478968 Tình hình là khi copy tài liệu trên web về mình bị như thế này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Các dòng cách nhau xa quá... Mình có thể cho các dòng gần nhau lại bằng cách chỉnh sửa từng dòng một, nhưng làm thủ công như thế biết đến khi nào thì xong...

Ai biết có thể chỉ cho mình cách khắc phục với. Thanks
By love.okio
#478985làm thử coi dc không .

---------- Bài thêm lúc 16:19 ---------- Bài trước là lúc 16:18 ----------

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement