Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By killgirl_9x29
#476615 Thông thường khi muốn xóa ổ đĩa ảo của mình, trong phần Disk Management, bạn kick chuột phải vào ổ đĩa ảo của mình và chọn Delete Volume...


Nhưng trong trường hợp ổ đĩa ảo của bạn không hiển thị ở trình bên trên của Disk Management mà hiển thị ở trình bên dưới. Ban kick chuột phải vào ổ đĩa đó, chọn Detach VHD , chọn Delete the Vitual.... rồi Ok là xong.

Hết lo nhé
By babe.bong
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement