Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By dang_yeu
#474517 Máy nhà em cai Itunes khi chạy nó báo lỗi "iTunes has detected a problem with your audio configuration. Audio/Video playback may not operate properly.". Vậy là bị gì vậy các Pro
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement