Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By gainhaque
#474495 Bạn nào biết chỉ mình cách để sửa lỗi khi cài đặt DreamWeaver với!

Mình dùng win7 64 bit. khi cài DreamWeaver 8.0 thì nó báo lỗi "error 1606.could not access network location 0..", còn khi cài DreamWeaver cs5 thì bị báo lỗi như sau:


Exit Code: 7
-------------------------------------- Summary --------------------------------------

- 0 fatal error(s), 13 error(s), 18 warning(s)

WARNING: OS requirements not met for {C79312BD-3E76-4474-A10C-1435D1856A4B}

WARNING: OS requirements not met for {E4E188D2-27D5-4E4C-92CE-87F9D24AD2F6}

WARNING: OS requirements not met for {E995AC53-954A-48D2-A861-613B8D42A9BE}

WARNING: OS requirements not met for {F6FA54C9-3E8F-4416-905C-DA5398DF9640}

WARNING: Warning: {6E505C8F-2896-11DF-9B64-0013724DD917} DeviceCentral will not be repaired, due to updated patch of STI and one of the top level payload is being installed.

WARNING: Warning: {1D830E80-28A4-11DF-A025-0024E8692489} DeviceCentral_DeviceCentral3LP-en_GB will not be repaired, due to updated patch of STI and one of the top level payload is being installed.

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Warning: {6E505C8F-2896-11DF-9B64-0013724DD917} DeviceCentral will not be repaired, due to updated patch of STI and one of the top level payload is being installed.

WARNING: Warning: {1D830E80-28A4-11DF-A025-0024E8692489} DeviceCentral_DeviceCentral3LP-en_GB will not be repaired, due to updated patch of STI and one of the top level payload is being installed.

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

WARNING: Payload cannot be installed due to dependent operation failure

ERROR: MsiConfigureProductEx failed with error: 1612

ERROR: The following payload errors were found during install:

ERROR: - SiteCatalyst NetAverages: càifailed

ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: càifailed

ERROR: - CSXS Story Extension: càifailed

ERROR: - Suite Shared Configuration CS5: càifailed

ERROR: - Adobe Linguistics CS5: càifailed

ERROR: - Adobe CSXS Extensions CS5: càifailed

ERROR: - HIL Giúp Search: càifailed

ERROR: - Adobe Dreamweaver CS5: Failed due to Language Pack installation failure

ERROR: - Microsoft_VC80_MFC_x86: càifailed

ERROR: - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: càifailed

ERROR: - Adobe Dreamweaver CS5_AdobeDreamweaver11en_USLanguagePack: càifailed
By q_zzzz1992
By nyo103
#474506 Bạn Repair Windows Installer xem sao


Đối với Windows XP/Vista:


Download and càiWindows Installer mới nhất

Đối với Windows 7:


Chọn Start >gõ vào ô tìm kiếm cmd chuột phải chọn Run As Administrator gõ sfc /SCANNOW và nhấn Enter. tự sửa lỗi

Sau đó gõ msiexec /unreg và nhấn Enter

Gõ tiếp msiexec /regserver nhấn Enter.


Sau đó bạn vào mục Unistall trong Control Panel(Add and Remove) chọn cái Adobe AIR unistall nó đi.Tìmddeenss thư mục cài Adobe của bạn chọn mục Adobe CS5\payload\AdobeGiúp nhấp đôi AIRInstallerRunner.exe.Cài xong bạn vào thư mục vừa rồi AdobeGiúp bấm chọn AdobeHelp.air rùi tiến hành cài đặt lại Adobe Creative Suite 5
By angle_blue106
#474535 không phải thế đâu

bằng máy bạn cài quá nhiều nên không thể cài đk

minh cũng gặp cái nay, mình vừa cài và vừa cài đk

không tin bạn làm thử

---------- Bài thêm lúc 17:01 ---------- Bài trước là lúc 17:00 ----------

nếu mún cài đk nó bạn phải cài nó đầu tiên

tại bộ lưu trữ của máy không đủ

không tin các bạn cài lại windows các bạn cài lại nó là ok
Kết nối đề xuất: