Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cyber_luv25
#473631 If you are using office XP or 2003, you can change the view to HTML-Code using Microsoft Script-Editor by pressing the [Alt]+[Shift]+[F11] key combination.


Search for "Password" and you will find somethimg like this:

<wocumentProtection>ReadOnly</wocumentProtection>

<w:UnprotectPassword>19E8E61E</w:UnprotectPassword>


To remove the protection:

-Just remowe those two lines, and after saving the document , the protection is gone.


To remove the password:

-replace the Password, here "19E8E61E", with "00000000", save the Document and close "Script-Editor".


Alternative you can save your document as .html and use a html-Editor.


Nhấn Nút thanks nếu thấy bổ ích!!!!!!!!!!!!!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thanhsonbg_vnn
#473638 tronghieukx04 If you are using office XP or 2003, you can change the view to HTML-Code using Microsoft Script-Editor by pressing the [Alt]+[Shift]+[F11] key combination.


Search for "Password" and you will find somethimg like this:

<wocumentProtection>ReadOnly</wocumentProtection>

<w:UnprotectPassword>19E8E61E</w:UnprotectPassword>


To remove the protection:

-Just remowe those two lines, and after saving the document , the protection is gone.


To remove the password:

-replace the Password, here "19E8E61E", with "00000000", save the Document and close "Script-Editor".


Alternative you can save your document as .html and use a html-Editor.


Nhấn Nút thanks nếu thấy bổ ích!!!!!!!!!!!!! Nếu bạn sử dụng ms office 2003 bạn có xem ở chế độ html bằng cách sử dụng Microsoft Script-Editor bằng cách nhấn tổ hợp phím [Alt]+[Shift]+[F11]

Tìm kiếm bằng từ khóa "Password" bạn sẽ thấy

<w:documentProtection>ReadOnly</w:documentProtection>

<w:UnprotectPassword>19E8E61E</w:UnprotectPassword>

để remove the protection:

bạn hãy xoa hai dòng trên sau đó lưu lại thế là xong

nếu bạn muốn đổi pass thì hãy thay thế pass này "19E8E61E", bằng "00000000", lưu lại và thoat khỏi "Script-Editor".

quá đơn giản phải không bạn
By pesh0ck_n01
#473662 vẫn kòn phức tạp wa! tui có cách đơn giản hơn nè

Bạn mở File word đó bằng phần mềm Wordpad có sẵn rùi copy sang file Word khác

Tha hồ mà Edit

sướng chưa? Ngon không?

thank pát kái xem nầu
By fuckof
#473679 Nhưng mà cách này không lấy được hình ảnh bạn ơi.
thanhcong16888 vẫn kòn phức tạp wa! tui có cách đơn giản hơn nè

Bạn mở File word đó bằng phần mềm Wordpad có sẵn rùi copy sang file Word khác

Tha hồ mà Edit

sướng chưa? Ngon không?

thank pát kái xem nầu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement