Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By thuy_bp75
#470295 các bạn cho e hỏi có phần mềm nào có thể coi được mà không cần pass không vậy..mà người đó ở máy tính khác.xin giúp e với.
By hung_hn
By phuongngoc0207
#470444 Có 1 công cụ tên là "Yahoo Message Archive Decoder"

Điều kiện là phải cài và xem trực tiếp trên máy vừa từng chat.
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement