Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By dthung_2000
#469132 Mình có phần mềm Ledtool5 chạy trên Corel X4 tìm Cr-ack mãi không được.

Tìm trên web toàn giao bán..... chán.

Có cao thủ nào Cr-ack được thì mail cho mình theo địa chỉ : [email protected]

Mình xin chân thành cảm ơn.

Win còn Cr-ack được huống hồ.....
By Tuathal
#469202 nhân tiệm cho mình xin cái Sticky Note v9.0 build 25 (Cr-ack hay key gì xung được nhưng phải chạy trên windows 7)(cái này của Tenebril )

Thank nhiều
Kết nối đề xuất: