Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By phmc150809
#467962 adobe reader của mình bị lỗi, không hiểu sao mỗi lần mình chạm vào thanh menu khi bật adobe reader là nó lại biến mất ai trả lời giúp mình.
By bupbe_xinhxan_8903
#468718 chuyển sang sài foxit reader đi bạn thằng này xài phổ biến lắm, chức năng cũng như adobe reader
By sakura121314kikis
#468719 xài foxit phantom business đi!

Mà bạn post hình ảnh lên tất cả người mới giúp được chứ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement