Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By becon_ankeomut
By apolloofsun174
#463593 ko có ai giúp ak buồn nhỉ
Blog Tâm sự:
By yu_sona87
#463596 bạn xem cái lyric này bị sao không?

vì có 1 vài Lyric có mỗi cái tên thôi.

tớ hay dùng jetAudio vì nó không cần cài Plugin
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online