Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By katcat_vn1986
#461335 Bạn nào chỉ dùm mình cách xem phim với phần mềm vlc theo thứ tự phim không. Nó toàn nhảy ngẫu nhiên không (xem tập 1 xong là nó tự động sang tập khác mà không phải là tập 2. Thank các bạn nhiều!
By sasairi_yuhairan
#461348 bạn xài PotPlayer đi, hay hơn VLC nhiều....

còn nếu bạn muốn xài VLC thì bạn add hết vô, rồi chỉnh thứ tự lại, rồi mới phát....

giờ hết xài rồi nên cũng không nhớ chính xác các thao tác.....
By quyennguyentoquyen
#461422 ducvanvn bạn xài PotPlayer đi, hay hơn VLC nhiều....

còn nếu bạn muốn xài VLC thì bạn add hết vô, rồi chỉnh thứ tự lại, rồi mới phát....

giờ hết xài rồi nên cũng không nhớ chính xác các thao tác..... Mình chỉnh thứ tự rồi mà vẫn không được. Dù gì cũng Thank bạn.
By dat2004_nd
#461423 ducvanvn bạn xài PotPlayer đi, hay hơn VLC nhiều....

còn nếu bạn muốn xài VLC thì bạn add hết vô, rồi chỉnh thứ tự lại, rồi mới phát....

giờ hết xài rồi nên cũng không nhớ chính xác các thao tác..... Đã dùng qua cái này thấy cũng tốt nhưng chỉ nghe nhạc thôi. xem phim HD ngốn RAM kinh khủng. xem giật lòi ra. giờ lại chuyển qua VLC
By green_forst_m_home
#461424 3084139 Bạn nào chỉ dùm mình cách xem phim với phần mềm vlc theo thứ tự phim không. Nó toàn nhảy ngẫu nhiên không (xem tập 1 xong là nó tự động sang tập khác mà không phải là tập 2. Thank các bạn nhiều! Bạn chuyển sang dùng Gom Player đi.......sau đó đổi tên Phim theo thứ tự ABC,,hay 123,,,Để trong 1 thư mục..tự động Gom Chạy lần lượt thôi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


---------- Bài thêm lúc 15:10 ---------- Bài trước là lúc 15:09 ----------

3084139 Bạn nào chỉ dùm mình cách xem phim với phần mềm vlc theo thứ tự phim không. Nó toàn nhảy ngẫu nhiên không (xem tập 1 xong là nó tự động sang tập khác mà không phải là tập 2. Thank các bạn nhiều! Bạn chuyển sang dùng Gom Player đi.......sau đó đổi tên Phim theo thứ tự ABC,,hay 123,,,Để trong 1 thư mục..tự động Gom Chạy lần lượt thôi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement