Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Bronsonn
#461333 Bác nào chỉ dẫn em cách dùng serv- u lấy máy tính của mình để tạo ftp làm máy chủ với
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online