Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yumi_love_boy_l0c_ch0c
#461331 Mình cần New Table để tạo CSDL trên sql 2000 cài trên windows7 mà bị lỗi như vậy. Mong các pro khắc phục dùm..


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />tks..
By Nk_no1
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement