Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By starla1774
#449402 Có ai biết phần mềm nào cho phép Copy | Rename | Move file khi file đó đang bị sử dụng bởi ứng dụng khác k?


Mình vừa xài thử Unlocker, UnLock IT thấy ok, nhưng máy mình đang join domain, nên chuyện add user vào Policy Debug Program là không thể dc -> không dùng dc Unlocker và UnLock IT dc.


Ai biết xin chỉ dùm.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By fm_kiss24
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement