Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Ferrel
#446847 tui Thấy Hiện Tại Nhiều Bạn Vẫn Chưa Biết Cách Copy Dữ Liệu Từ Virtual PC 2007 Sang windows Thật Trên Máy Và Ngược Lại.

Virtual PC 2007 Chủ Yếu Đc Sử Dụng Làm Ghost hay Thử Nghiệm Hệ Điều Hành Và Phần Mềm...

tui Hướng Dẫn Qua Video Cho Nó Trực Quan.Chú ý: Lần cài đầu tiên Virtual Machine Additions trên máy ảo có lúc sẽ bị như thế này, nhưng không sao reset máy ảo rồi cài lại là ok.


Mọi Vấn Đề Liên Quan Đến Virtual PC 2007 Xin các bạn Post Tại Đây tui Sẽ Trả Lời


Cuối Cùng: Còn Chờ Gì Nữa Bấm Thanks Đi
By noibuonsamac001
#446864 nếu máy thật và máy ảo copy dữ liệu chỉ cần copy và paster như bình thường mà


tui toàn làm theo cách ấy
By vvhiep
#446972 cho mình hỏi là trong phần chỉ dẫn của bạn mình thấy trên desktop máy thật của bạn có shortcut của máy ảo. Mình muốn hỏi làm cách nào để có được shortcut đó? Thank bạn nhiều
By trang_lovely_kt8689
#447010 quyttht đó là shortcut Virtual PC 2007 tớ đưa ra desktop thôi mà !!
Ý mình hỏi là có cách nào mà mình tạo được shortcut My computer hay ổ đĩa của bên Máy ảo qua máy thật hay không?

Khi mình double click vô shorcut đó nó sẽ hiện ra những thư mục và tập tin có trong máy ảo. Để mình dễ chép dữ liệu vào máy ảo đó.
By bichop32h
#447043 kazetsakasu Ý mình hỏi là có cách nào mà mình tạo được shortcut My computer hay ổ đĩa của bên Máy ảo qua máy thật hay không?

Khi mình double click vô shorcut đó nó sẽ hiện ra những thư mục và tập tin có trong máy ảo. Để mình dễ chép dữ liệu vào máy ảo đó. Không bạn àh ....

Đưa dữ liệu từ máy thật vào máy ảo có 2 cách !!

Cách 1: Chạy Vỉtual Machine Additions ! [như chỉ dẫn bên trên]

Cách 2: Tạo file ISO chứa Dữ liệu cần thiết.Trên menu VTPC chọn CD ==> Capture ISO image... rồi chọn tệp ISO vừa tạo.


__________________________________________________ ______________________________________

Còn Từ máy ảo ra máy thật chĩ có 1 cách !! Chạy Vỉtual Machine Additions ! [như chỉ dẫn bên trên]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement