Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cobe_doihon9150
#446829 Hôm bữa mình có cài cái dotnet 3.0 .... Nghe mấy thằng bạn kêu cái đó làm chậm máy....Mình tìm hoài k biết cách uninstall......Ai biết chỉ mình với . tks
By yesterday_forever_1404
#446949 omnislash113 Hôm bữa mình có cài cái dotnet 3.0 .... Nghe mấy thằng bạn kêu cái đó làm chậm máy....Mình tìm hoài k biết cách uninstall......Ai biết chỉ mình với . tks Ax , các ứng dụng .NET hiện nay hầu hết đòi Net Framework từ 3.5 trở lên , bồ gỡ ra thì sau này cũng phải cài lại thôi à
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement