Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Vandenberg
#445282 mình lỡ tay Open with rồi dẫn tới chương trình ghép file.


giờ giúp em vơi.em download lại thì vẫn bị file.003 đó.

File đó nè.


Em sài windows 7-32 bit
By thienthanh_ducminh
#445371 bạn vào my computer, chọn Organize=> Folder and search..=>chọn tab View=>bõ check hide extensions for know, sau đó rename từng file theo thứ tự .001 .002 ....gì đó là ok. good luck
By Amblaoibh
#445420 Bạn click chuột phải, chonk properties, sau đó chọn change icon, một danh sách chương trình hiện ra, bạn chọn browse đến file mà bạn down về ban đầu mặc định là đúng, ví dụ file.001.
By quynhvth
#445422 noi sau a nhox 1991 ơi hứơng dẫn kĩ một tí dc k. Bạn dùng win7, vào My Computer ---> Alt ----->Tool---->Forder option----->View---->Hide extension for know file ON--->OFF.

Tiếp theo đổi lại cái tên file mà bị lỗi theo các file khác như *.001, *.002.....theo đúng thứ tự rồi Joint lại là okei.

Chúc thành công!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement