Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By matdammau_khocchotinhroile_012
#445279 Tự nhiên mấy hôm nay mình bật phim không nghe được tiếng nữa mặc dù vừa cố chỉnh tất cả thứ mà mình biết. Từ hôm cài windows đến giờ vẫn dùng nó ngon lành, tự nhiên hôm qua bật mãi mà không thấy tiếng đâu cả. Mọi người giúp đỡ mình với, lại phải qua dùng thằng kmp rồi . Mình phải config như thế nào trong codec tweak tool hay là làm gì để nghe được tiếng vậy


By mapbe9x
By Doran
#445450 có vẻ driver audio thì ok ^^ , khi cài codec pack thì miễn chỉnh, cứ để mặc định là ok.

Bây giờ bạn gỡ bản klite hiện tại ra rồi cài mới lại (bản mới nhất K-Lite Codec Pack), khi cài chọn set default.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement