Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Travion
#444912 mình đao turent về được 2 bản 2011a và 2011b cài 2011b thì nó klhoong hiện file exe hay icon trên màn hình và vào ổ C thì không có lun!!! còn 2011a thì giải nén vừa khong có exe. còn 2010b thì cài nó báo lỗi nhu này

và cả mình đang học cái này mà k cài được thì toi!!! mà lúc đầu mình cài được 1 lần bàn 2010b nhưng từ khi cài windows lại thì sịt lun!!!
By Edmundo
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement