Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By TenEyck
#442751 Em mới mua con laptop, co bản quyền Windows 7 64bit. Em cài Lạc Việt 2009 thì bình thường nhưng lúc chạy thì bị báo là Microsoft Visual C++ Runtime Library. Em vừa thử tất cả cách ( FULL CONTROL, cài lại C++) nhưng vẫn không được.

Các Pro nào biết thì giúp đỡ em với nhé. Nếu không được thì tư vấn cho em 1 soft từ điển nào hay hơn được không?

Thanks các pro.
By dung_hanh
By sunny_luv_lynk
#442835 hunggam lạc việt không dùng được trên nề win7 thì phải Chạy bình thường trên windows 7 mà bạn.

Bạn thử cho Lạc Việt chạy bằng quyền Admin xem sao
By phuhung2350
#442892 LuciferQN Em mới mua con laptop, co bản quyền Windows 7 64bit. Em cài Lạc Việt 2009 thì bình thường nhưng lúc chạy thì bị báo là Microsoft Visual C++ Runtime Library. Em vừa thử tất cả cách ( FULL CONTROL, cài lại C++) nhưng vẫn không được.

Các Pro nào biết thì giúp đỡ em với nhé. Nếu không được thì tư vấn cho em 1 soft từ điển nào hay hơn được không?

Thanks các pro. Bạn xem cách khắc phục lỗi này tại:
Kết nối đề xuất: